Alkohol

Tilbake

Hvis du skal nyte alkohol mens du ammer, er det viktig at du venter til minst seks uker etter beregnet termin. Jo yngre barnet er, jo dårligere vil det bryte ned alkohol. Det er også viktig å merke seg hvor mye, når og hvordan det anbefales at man forholder seg til alkohol i ammeperioden.

Kilder:
  • Hvordan du ammer ditt barn, Elisabet Helsing og Eli Heiberg, utgitt av Helse- og Sosialdirektoratet
  • Amming - til deg som vil amme, Elisabet Helsing og Anna-Pia Häggkvist, Fagbokforlaget
  • http://www.llli.org/faq/alcohol.html​

iStock-604829332

Er alkohol skadelig for barnet?

OBS. Denne artikkelen skal gjennomgåes ift ny forskning. Inntil ny artikkel er helt klar, kan du lese en oppsummering om nyere forskning om alkohol og amming her.

Viktig: Barnets alder må tas i betraktning uansett hvor ofte og mye mor drikker.

Nyfødte barn har en umoden lever, noe som gjør at de har dårligere evne til å bryte ned alkohol enn eldre barn og voksne.

Inntil 3 måneders alder brytes alkoholen ned halvparten så fort som hos voksne, noe som er årsaken til at man anbefaler totalt avhold minst de første seks ukene etter termindato. Det betyr altså at for premature barn bør man vente lenger etter fødselen enn for et barn som er født til termin.

Forskerne er usikre på skadevirkningene. Det de vet, er at den alkoholholdige melken gjør at barnet blir sløvere, sover tyngre og får i seg mindre melk. Alle rusmidler som sløver spedbarn kan forårsake plutselig spedbarnsdød (krybbedød). Forskerne er heller ikke sikre på hvilke langtidseffekter det kan få hvis barnet drikker melk med promille.

Selv om det ikke kan sies med sikkerhet om, og hvordan, alkoholholdig melk kan være til skade for barnet, er det klart at dersom mor drikker ofte, mye eller begge deler, kan dette påvirke barnets motoriske utvikling i tillegg til at de står i fare for dårlig vektoppgang.

Går alkohol over i melken?

Når du inntar alkohol, vil det være like mye alkohol i melken som i blodet ditt. For eksempel kan ett glass vin gi en promille på 0,3 - 0,4 og med en alkoholnedbrytning på 0,15 promille i timen, vil alkoholen være ute av blodet etter to til tre timer.

En annen tommelfingerregel er at når du er edru nok til å kjøre bil, kan du også amme. Barnet får i seg melk som er alkoholholdig. Det er likevel verdt å merke seg at det er stor forskjell på å drikke mens man ammer og når man er gravid. Barn som ligger i mors mage får nemlig alkoholen direkte i blodet, og dermed samme promille som mor. I ammeperioden er forholdene noe annerledes. Konsentrasjonen av alkohol i morsmelken vil altså være som i mors blod, men barnets promille vil bli lavere, fordi melken først drikkes og deretter fortynnes videre i barnets kropp.

Likevel er det mange grunner til å begrense og ikke bagatellisere alkoholinntak mens man ammer. Selv om det altså er ganske små mengder alkohol som går over i barnets blod etter inntak av én alkohol-enhet, så  husk at barnet bryter den ned mye langsommere enn voksne. Det er også store individuelle forskjeller på hvilken promille mor får når hun drikker, og dette varierer blant annet etter mors kroppsvekt og inntak av mat på forhånd.

Hvordan påvirker alkohol melkeproduksjonen og utdrivningsrefleksen?

Det er en gammel myte at alkohol gir mer melk. Dette stemmer ikke, tvert om; undersøkelser viser at etter inntak av så lite som ett glass vin/øl var melkemengden 23 % mindre enn vanlig. Nyere undersøkelser viser imidlertid at inntak av alkoholfritt øl kan være fint for melkeproduksjonen. Noen mødre synes også at vørterøl har samme effekt, men dette er ikke vitenskapelig bevist.

Du har kanskje også hørt at et glass vin kan gjøre at melken renner bedre? Dette er også feil. Forskningen viser at ved inntak av små mengder alkohol vil utdrivningsrefleksen hemmes, og det øker i takt med inntaket, til den kan blokkeres helt ved svært stort inntak alkohol (1-2 gram alkohol per kilo kroppsvekt hos mor).

 

Hvor mye og når?

Det er mange ting å ta hensyn til; som barnets alder, din egen kroppsvekt, hvor mye du har spist før du drikker og hvor ofte og hvor mye du drikker. Jo yngre barn, jo dårligere evne har det til å bryte alkoholen ned.

For eldre barn som spiser annen mat, går det fint an å la en annen voksen ta hånd om barnet mens du tar en fest. Om barnet er yngre (men ikke yngre enn seks uker etter termin), kan du innta små mengder alkohol en sjelden gang. I begge tilfeller gjelder det å vente med å amme til alkoholen er ute av kroppen slik at du er kjørbar.

Skal du ta hånd om et spedbarn i alkoholpåvirket tilstand (selv etter ørsmå mengder) bør du utvise forsiktighet. Sørg gjerne for at en voksen som ikke inntar alkohol steller barnet.

Melken inneholder til enhver tid samme konsentrasjon som i blodet ditt og synker parallelt med promillen i ditt blod. Å pumpe seg er fint for å unngå melkespreng samt å opprettholde melkemengden. Melken som er pumpet ut inneholder alkohol, og bør kastes.

 

Når det gjelder alkohol og amming:

• Alkoholinntak bør unngås helt inntil seks uker etter termin

• Du bør vente til du ikke lenger har promille før du ammer igjen. Du kan pumpe og kaste melke i mellomtiden om du trenger å tømme brystene.

• La andre ta hånd om barnet – selv om du kun drikker et lite glass

• Inntak av alkoholholdig drikke kan redusere melkeproduksjonen din og hemme utdrivningsrefleksen

• Barn som får i seg alkoholholdig melk kan bli sløve og sover tyngre, i tillegg til at de kan få i seg mindre melk enn normalt

• Det er fint å pumpe seg til barnets vanlige spisetider for å opprettholde melkeproduksjonen og unngå brystspreng mens du er atskilt fra barnet ditt.

• Pumping vil ikke gjøre at du raskere får vekk promillen i melken din

• Alkoholfritt øl eller vørterøl kan gi økt melkeproduksjon

• Hyppig (daglig) drikking kan føre til dårligere motorisk utvikling hos barnet, samt dårligere vektøkning enn ønskelig

 

Kilder:

Hvordan du ammer ditt barn, Elisabet Helsing og Eli Heiberg, utgitt av Helse- og Sosialdirektoratet

Amming - til deg som vil amme, Elisabet Helsing og Anna-Pia Häggkvist, Fagbokforlaget

http://www.llli.org/faq/alcohol.html​