Hopp til Innhold
!Første sommer med baby?
Ammeinnlegget

Mødres rett til foreldrepermisjon og ammefri

Ammehjelpen

3.11.2022

Mødre bør ha mulighet til å ta 100% lønnet permisjon i minst 8 måneder etter fødselen, og reell rett til lønnet ammefri så lenge det trengs.

Ammehjelpen får ofte spørsmål om hvor vi står i debatten omkring foreldrepermisjon.

Dette er det vi mener:

Ammehjelpen mener at mødre bør ha mulighet til å ta 100% lønnet permisjon i minst 8 måneder etter fødselen, og reell rett til lønnet ammefri så lenge det trengs.

Alle ammende bør ha mulighet til å kunne følge den nasjonale anbefalingen om å fullamme i 6 måneder, med gradvis innføring av fast føde i andre levehalvår og mulighet til å gi barnet morsmelk i minst 12 måneder.

Det handler om barns rett til morsmelk like mye som mors rett til å amme. Amming har livsvarige helseeffekter for dem begge. Ammende mødre gir et solid bidrag til folkehelse, miljø og økonomi.

Arbeidsmiljølovens bestemmelser om ammefri er pr i dag ikke etterlevd av store deler av norsk arbeidsliv, spesielt der hvor mange kvinner i reproduktiv alder er ansatt i turnusordninger.

Ammefri må bli en reell rettighet.

Samfunnet har alt å vinne på å legge til rette for at ALLE mødre har mulighet til å følge de nasjonale anbefalingene omkring amming – uansett hva de jobber med, hvor de jobber, og hvilken sosial og økonomisk status de har.


At vi landet på minst åtte måneder betalt permisjon, pluss reell rett til lønnet ammefri, er et resultat av en intern prosess i 2022 der alle våre mer enn 200 ammehjelpere hadde mulighet til å delta.

Det er svært mange hensyn å ta i denne diskusjonen. Permisjon er (i likhet med amming) et følsomt tema, og det vil aldri være enighet om hva som er riktig antall måneder. 

Vi har valgt å legge oss på samme linje som Enhet for amming ved FHI (tidl. Nasjonal kompetansetjeneste for amming), Jordmorforbundet, Jordmorforeningen og Landsgruppen av helsesykepleiere som mener at mødre bør ha mulighet til å ta ut minst 8 måneder betalt permisjon etter fødsel.

I en kommentar i Aftenposten konkluderer de med følgende:

– Å sikre mor mulighet for minimum åtte måneders sammenhengende permisjon etter fødselen vil bidra til bedre mor-barn-helse og redusere klimaavtrykket.

Les mer:

Hvorfor er det viktig at Ammehjelpen finnes?

Helseeffekter for den som ammer

Helseeffekter av morsmelk

Ammefri

Var artikkelen nyttig?

Flere innlegg