Hopp til Innhold
Ammestart

Amming og alkohol

Det er ikke påvist at det er skadelig for barnet at du drikker litt alkohol av og til. Helsedirektoratet baserer likevel sine anbefalinger på et føre-var-prinsipp, fordi de ikke vet hvor lite som skal til før barn tar skade av alkohol.

Det handler ikke bare om alkohol i melka

I svangerskapet går alkoholen gjennom morkaken til fosteret, og fosteret får samme promille som mor6. Du bør derfor unngå alkohol mens du er gravid.

Mange mødre lurer på når de kan drikke alkohol igjen etter fødsel.

I denne artikkelen går vi gjennom forskning på området og opplyser om hva Helsedirektoratet anbefaler.

Ettersom det ikke er etisk forsvarlig at forskere gir ammende mødre alkohol over lengre tid for å undersøke hvordan det påvirker barnet, så er det ikke mye forskning på området.

Det er derfor ikke mulig å vite helt sikkert hvor grensen går for hvor mye alkohol et barn tåler å få gjennom morsmelk.

Det er imidlertid ikke påvist at det er skadelig for barnet at du drikker litt alkohol av og til.

Helsedirektoratet baserer likevel sine anbefalinger på et føre-var-prinsipp, fordi de ikke vet hvor lite som skal til før barn tar skade av alkohol.

Når temaet alkohol og amming kommer opp, er det mange som bare har fokus på mengden alkohol i melka etter at man har drukket.

Diskusjonen bør inneholde flere nyanser.

Å drikke alkohol kan også påvirke blant annet melkemengde, utdrivningsrefleks, og barnets søvn – noe som kan være fint å ha i bakhodet når du skal vurdere om du skal drikke eller ikke. 

Det er også viktig om du drikker mye og ofte, eller litt av og til. Daglig inntak av alkohol over tid kan skade barnets utvikling.

Det er ikke anbefalt å håndtere barn hvis du er påvirket av alkohol.

Det er ikke anbefalt at du sover i samme seng som barnet hvis du har drukket alkohol. Utfordringen er at samsoving ofte skjer, uansett om det var planlagt eller ikke.

Samsoving er i seg selv ikke farlig. Men uplanlagt samsoving der babyen for eksempel havner oppi foreldresenga sammen meg deg i løpet av natta etter at du har drukket alkohol, kan være farlig.

Alt dette kan du lese mer om lengre ned på denne siden.

Går alkohol over i morsmelk?

Alkohol går over i morsmelk. Alkoholkonsentrasjonen i morsmelk tilsvarer omtrent den man finner i mors blod3,5.

Barnets promille vil imidlertid bli lavere, fordi melken først drikkes og deretter fortynnes videre i barnets kropp3.

Studier har ikke vist noen medisinske konsekvenser hos barn som ammes der mor av og til drikker små mengder alkohol (1-2 enheter). 2,5

Alkoholnivået i barnets blod, selv etter at du har drukket fire enheter og ammet mens alkoholkonsentrasjonen har vært på topp, vil ut fra en teoretisk beregning være 0.005%1.

Mengden alkohol som finnes i barnets blod etter å ha blitt gitt alkoholholdig melk er altså svært liten.

Hvilke råd gir Helsedirektoratet om amming og alkohol?

Rådene fra norske helsemyndigheter (3) gis ut fra et føre-var-prinsipp.

Rådene kan oppsummeres i følgende punkter:

Les hva Helsedirektoratet skriver om amming og alkohol på Helsenorge.no

Hva er anbefalingene i andre land?

Sverige:

«Alkohol har inga positiva effekter för amningen. Enligt forskningen innebär det troligen inga medicinska risker för barnet om du dricker måttliga mängder alkohol när du ammar, det vill säga 1-2 glas vin eller motsvarande 1-2 gånger i veckan. Den mängd alkohol som barnet kan få i sig med bröstmjölken är mycket liten.» (kilde)

Danmark:

«Alkohol går i modermælken, og der er samme alkoholkoncentration i modermælken som i blodet. For hver genstand, du drikker, går der 2-3 timer, før alkoholen er ude af mælken igen. Du kan ikke fremme processen med at få alkohol ud af modermælken ved fx at malke ud. Det lille barn er sårbart over for alkohol. Vær tilbageholdende med alkohol, når du ammer. Et moderat forbrug af alkohol på få genstande om ugen bør ikke give anledning til ammeophør.» (kilde)

USA:

«Not drinking alcohol is the safest option for breastfeeding mothers. Generally, moderate alcohol consumption by a breastfeeding mother (up to 1 standard drink per day) is not known to be harmful to the infant, especially if the mother waits at least 2 hours after a single drink before nursing.» (kilde)

UK:

An occasional drink is unlikely to harm your baby especially if you wait at least 2 hours after having a drink before feeding. Regularly drinking above the recommended limits can be harmful for you and your baby. Aside from the known health risks of excessive alcohol to yourself, drinking too much can decrease your milk supply. It may also cause sleep, growth and developmental problems with your baby. (kilde)

Kan jeg sove med barnet etter at jeg har drukket alhohol?

Det er ikke anbefalt at du tar hånd om barn hvis du er påvirket av alkohol.

Det er ikke anbefalt at du sover i samme seng som et barn hvis du har drukket alkohol.

Det er lett å tenke at du ikke kommer til å sove med babyen din etter at du har drukket.

Utfordringen er at samsoving ofte skjer, uansett om det var planlagt eller ikke.

Samsoving er ikke farlig, så lenge det er planlagt og dere følger anbefalingene.

Det er den uplanlagte samsovingen som kan være farlig, hvis du for eksempel plutselig sovner med babyen på sofaen, eller hvis babyen havner oppi foreldresenga i løpet av natta etter at du har drukket alkohol.

Les om tryggest mulig samsoving.

Påvirkes barnet av alkohol i morsmelken?

I 2014 presenterte en dansk forskergruppe en større studie der de konkluderte med at det ikke er noen grunn til at ammende ikke skal kunne drikke alkohol etter de samme anbefalinger som ikke-ammende1.

Det har i etterkant av dette blitt stilt spørsmål ved om norske anbefalinger er blitt endret, men det er de ikke.

Helsedirektoratet baserer sine anbefalinger på et føre-var-prinsipp, fordi de ikke vet hvor mye eller lite som skal til før barn tar skade av alkohol3.

Ammende anbefales av flere å være forsiktige med alkohol, både med tanke på påvirkningen alkohol kan ha på ammingen (utdrivingsrefleks, melkemengde), og spedbarnets søvn. 2,3

En studie10 har vist at søvnen til spedbarnet ble forstyrret etter å ha blitt gitt morsmelk med alkohol. De første 3,5 timene sov barnet mer urolig og fikk mindre av den dype søvnen. Barna kompenserte for dette ved å sove mer de neste 20,5 timene, såfremt mor avsto fra alkohol de neste timene.

Både påvirkning av utdrivingsrefleksen, melkeproduksjonen og søvn hos barnet kompenseres for, dersom du ikke inntar alkohol igjen de neste 24 timene2.

Melken kan endre smak

Melken kan også – på samme måte som hvis man for eksempel spiser hvitløk – endre lukt og smak når du har drukket alkohol9.

Hvordan påvirker alkohol melkeproduksjon og utdrivingsrefleks?

Alkoholinntak kan påvirke kroppens produksjon av ulike hormoner7. Påvirkningen av hormonene oksytocin og prolaktin er relevante for deg som ammer, fordi disse to hormonene er viktige for utdrivingsrefleksen og melkemengden1.

Flere studier viser at alkohol forsinker utdrivingsrefleksen. Effekten ser ut til å være doserelatert, slik at den negative effekten på utdrivingsrefleksen øker parallelt med hvor mye du drikker1,5. Allerede ved inntak av én enhet kan utdrivingsrefleksen hemmes noe5.

Ved store doser alkohol (tilsvarende ni «norske» enheter for en kvinne på 60 kg) [1], er det beskrevet at utdrivingsrefleksen kan hemmes fullstendig, slik at mor ikke får ut melk i det hele tatt5.

Alkohol kan også gi litt nedsatt melkeproduksjon i en tid etter inntak.1 En undersøkelse av spedbarns diemønster etter at mor hadde drukket alkohol viste at barnet hadde høyere sugefrekvens det første minuttet ved amming etter at mor hadde drukket, men fikk samtidig i seg mindre melk9.

Effektene på melkeproduksjon og utdrivingsrefleks er ikke varige, og går over i takt med at alkoholen går ut av kroppen. Effektene blir kompensert for av kroppen innen 24 timer, såfremt du ikke fortsetter å drikke alkohol i løpet av denne tiden2.

Kan alkohol i morsmelk være skadelig for barnet?

Amming etter daglig inntak av alkohol er vist å kunne ha negative konsekvenser for barnets utvikling.

En undersøkelse av 400 barn viste en litt forsinket motorisk utvikling der mor ammet etter 1-2 (norske) enheter daglig over en lengre periode5.

Selv om det kun er må mengder alkohol i barnets blod etter at det har drukket melk med alkohol i, kan dette likevel påvirke barnet ved hyppig inntak5,10.

Det er ikke fullstendig kartlagt hvorfor det er slik. Det antas at både spedbarns reduserte evne til å bryte ned alkohol, og en økning av stresshormonet kortisol i barnets kropp, kan ha betydning5.

Ved høye doser alkohol daglig (over seks norske enheter daglig), er det vist at både barnets vekst og utvikling kan forstyrres i alvorlig omfang5.

Hvis du drikker mye alkohol i ammeperioden, er dette assosiert med kortere ammeperiode. Dette er ikke nødvendigvis på grunn av en direkte sammenheng mellom alkohol og morsmelk. Det er kan også være assosiert med sosiokulturelle faktorer knyttet til levevaner.

Et reflektert forhold til alkoholbruk både for ammende og foreldre generelt, er derfor viktig for å legge til rette for et godt utviklingsmiljø for barnet5.

Helsedirektoratet anbefaler at rusmiddelbruk tas opp jevnlig på kontrollene på helsestasjonen i barnets første leveår11.

Besøk gjerne avogtil.no for mer informasjon om foreldreskap og alkohol.

Hvor lenge er alkoholen i melken?

Alkoholen lagres ikke i melken. Den synker i takt med at innholdet av alkohol i blodet ditt synker.

Som en hovedregel sier Helsedirektoratet3,7 at du kan beregne at alkohol forbrennes med 0,15 promille i timen. For eksempel kan et glass vin gi en promille på 0,3 til 0,4.

Med en alkoholnedbrytning på 0,15 promille i timen, vil alkoholen være ute av blodet (og dermed også ute av melken) etter to til tre timer3.

Bruk av promillekalkulatorer

I publikasjonen Alkohol i kroppen fra Helsedirektoratet7 oppgis det at grove beregninger av hvor mye promille man har, kan gjøres med bruk av formelen; alkohol i gram / (kroppsvekten i kg x 68%) – (0,15 x timer fra drikkestart) = promille.

Det finnes også ulike promillekalkulatorer, blant annet på avogtil.no.

Det er imidlertid viktig å understreke at verken en promillekalkulator eller manuell bruk av denne formelen, vil kunne gi et sikkert svar på hvor høy promille du har.

Resultatet har stort slingringsmonn, og kan bare beregnes når det er gått mer enn én time siden siste alkoholinntak7.

Alhohol sammen med mat

Dersom du drikker alkohol sammen med mat, eller rett etter et måltid, vil noe av alkoholen forbrennes i magesekken, og dermed aldri rekke å nå blodet.

Du vil derfor få lavere promille i blodet av samme mengde alkohol om den drikkes på full mage, sammenlignet med om alkoholen drikkes på tom mage7.

Vil alkoholen gå raskere ut hvis jeg pumper?

Siden alkoholkonsentrasjonen i melken er den samme som i blodet, vil ikke pumping eller annen tømming av brystet gjøre at alkoholen går raskere ut av melken.

Alkoholen forsvinner fra melken samtidig som den forsvinner fra blodet, i takt med at den forbrennes i kroppen5,8.

Men hvis du i løpet av perioden med alkohol i blodet ammer mye sjeldnere enn du normalt gjør, kan det være lurt å pumpe eller håndmelke litt for å unngå tette melkeganger og brystbetennelse.

Er det noe annet jeg kan gjøre for å øke forbrenningen?

Det er en utbredt misforståelse at badstu, mosjon, kaffedrikking og lignende kan gjøre at alkoholen går fortere ut av kroppen.

Helsedirektoratet7 kjenner ikke til noe virkningsfullt, sikkert middel som gjør at alkohol forbrennes raskere.

Hvor mye melk skal jeg pumpe ut hvis jeg vil gi barnet utpumpet melk den tiden jeg har promille?

Hvor mye morsmelk spedbarn trenger øker gradvis i løpet av den første måneden, frem til de når omtrent 750 ml per døgn. Fra 1-6 måneder holder døgninntaket seg ganske stabilt på denne mengden3,4.

Når du skal beregne mengde pumpet melk til barnet kan du ta utgangspunkt i dette. Det vil imidlertid være individuelle variasjoner. Noen barn trenger mindre, andre mer.

Porsjonsstørrelsen vil variere. Ved hyppige måltider spiser kanskje barnet mindre hver gang, enn om det er lenge siden barnet har spist. 750 ml per døgn tilsvarer litt over 30 ml per time. Som utgangspunkt kan man derfor tenke omtrent 30 ml morsmelk per time siden sist gang barnet spiste.

For at barnet skal få melken passe raskt og ikke senere bli utålmodig ved brystet, kan være lurt at den som skal mate barnet gir melka på kopp eller med langsom flaskemating. Større barn som er begynt å drikke av tutekopp eller annen kopp/glass, kan også drikke morsmelken av denne. 


For ca 5 år siden publiserte nrk et klipp om alkohol og amming som viser utdrag fra det som den gangen sto i Ammehjelpens artikkel om emnet.

Vi jobbet i denne perioden med en oppdatering av innholdet. Dette sto også øverst i den gamle artikkelen.

Vi mener at det hadde vært god presseskikk å kontakte oss i produksjonsfasen, og før innslaget ble publisert.

Var artikkelen nyttig?

1.    Haastrup MB, Pottegård A, Damkier P. Alcohol and Breastfeeding. Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology. 2014;114(2):168-73.

2.    Ministers NCo. Nordic Nutrition Recommendations 2012. Integrating nutrition and physical activity. In: 2014 NCoM, editor. 2012.

3.    Helsedirektoratet. Amming. Råd om kosthold, legemidler, tobakk, alkohol m.m. for kvinner som ammer. In: Helsedirektoratet, editor. 2017.

4.    Kellymom. How much expressed milk will my baby need? Updated on January 14, 2018 [Available from: https://kellymom.com/bf/pumpingmoms/pumping/milkcalc/.

5.    GIGLIA R, BINNS C. Alcohol and lactation: A systematic review. Nutrition & Dietetics. 2006;63(2):103-16.

6.    Helsedirektoratet. Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen. Helsedirektoratet; 2005.

7.    Helsedirektoratet. Alkohol i kroppen. In: Helsedirektoratet, editor.: Helsedirektoratet; 2005.

8.    International LLL. Drinking Alcohol and Breastfeeding[cited 2018 08.04]. Available from: https://www.llli.org/breastfeeding-info/alcohol/.

9.    Mennella  JA, Beauchamp  GK. The Transfer of Alcohol to Human Milk. New England Journal of Medicine. 1991;325(14):981-5.

10.    Mennella JA, Garcia-Gomez PL. Sleep disturbances after acute exposure to alcohol in mothers’ milk. Alcohol. 2001;25(3):153-8.

11.    Helsedirektoratet. Nasjonal faglig retningslinje for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom. Helsestasjon 0-5år. . In: Helsedirektoratet, editor.: Helsedirektoratet; 2017.

____________________________________________________________

[1] Australske myndigheter definerer en enhet alkohol som inneholdende ca 10 gram alkohol. Ifølge Helsedirektoratet (7), inneholder en standardenhet i Norge 12-15g ren alkohol. I teksten er derfor det som oppgis som 12 australske enheter på 10g, omregnet til norske enheter ut fra et snitt på 13,5g alkohol, noe som gjør at 12 «australske» enheter tilsvarer ca 9 enheter etter norsk målestokk. Samme omregning er gjort andre steder der Giglia et. al (5) er benyttet som referanse. Dette for å ikke forlede leseren til å tro at det er snakk om flere enheter enn det faktisk er i henhold til norsk målestokk.


Oppdatert 05.12.23