Amming og menstruasjon - Ammehjelpen

Amming og menstruasjon

Noen kvinner kan oppleve at melkeproduksjonen går litt ned i første dagene av menstruasjonen. Det er helt normalt, og krever ikke tiltak.

Noen mødre vil erfare at barna vil ammes oftere de første dagene av menstruasjonen. Nedgangen i melkeproduksjonen er ikke stor, og barna trenger i utgangspunktet ikke morsmelkerstatning eller annen føde dersom du enda fullammer. Produksjonen vil ta seg opp igjen noen dager inn i menstruasjonen.

Enkelte mødre kan oppleve at barnet vegrer seg for å ta brystet de første dagene av menstruasjonen, noe som kan skyldes minst to ting:

Dersom barnet vegrer seg er det viktig å være tålmodig og ikke presse barnet til brystet.

Dersom barnet blir utålmodig kan det hjelpe å stimulere utdrivingsrefleksen før du legger barnet til, og evt bytte bryst dersom barnet blir utålmodig etter å ha diet en stund. Dette kalles vindusviskeramming og stimulerer til flere utdrivninger. 

Var denne siden nyttig?

Tema

Utfordringer hos mor


«Amming – til deg som vil amme», Elisabeth Helsing og Anna-Pia
Häggkvist, 2008.

Elisabeth Tufte, Nasjonalt kompetansesenter for
amming.


Oppdatert 16.09.19