!Amming og koronavirus

Er det nødvendig å analysere næringsinnholdet i morsmelk?

Det er ikke nødvendig å analysere næringsinnholdet i morsmelk til friske barn. Det er bare i spesielle tilfeller, for eksempel hvis barnet er født veldig prematurt at dette kan være nødvendig.

Er det mulig å ha lite næring i melka?

Morsmelk er den beste kilden til næring for spedbarnet. Morsmelk fungerer både som næringskilde og inneholder antistoffer som beskytter mot infeksjoner og har også andre viktige egenskaper som for eksempel vekstfaktorer. Amming fremmer både mors og barnets helse på kort og lang sikt2.

Noen mistenker at de har «lite næring i melka» dersom barnet vil ammes ofte eller ikke legger på seg slik det skal. Det er en myte at det er mulig å ha lite næring i melka. Med «næring» mener vi kalorier. Her kan du lese mer om kosthold når du ammer.

Komponentene i morsmelk er balansert slik at de er tilpasset menneskets vekst og utvikling. Sammensetningen mellom de ulike komponentene kan variere mye mellom kvinner og hos den enkelte kvinne gjennom døgnet3.

Fettinnholdet i melken varierer gjennom døgnet, og innholdet i morgenmelk kan være ulikt sammensatt i forhold til nattmelk. Men til sammen får et selvregulert og friskt barn i seg akkurat den næringen og den mengden melk det har behov for, i de aller fleste tilfeller. Dette kan du lese mer om i artikkelen vår om lite melk. 

Terminbarn vil tilpasse seg gjennom selvregulering. Barnet signaliserer tegn på sult og metthet, og det er anbefalt å amme etter barnets signaler og behov for å møte barnets energibehov og for å produsere tilstrekkelig med melk.

Hvorfor kan det være nødvendig å analysere morsmelk til premature?

Det er viktig at premature barn får dekket sitt høye behov for næring. Det er nødvendig for at barnet skal vokse og utvikle seg i lignende hastighet som det ville gjort i magen frem til termin.

Morsmelk er den beste maten for premature barn1,2. Inntil barnet klarer å suge selv gis morsmelk gjennom sonde eller fra kopp. Dersom mor ikke produserer nok melk til sitt nyfødte barn, gis donormelk fra en av de 12 morsmelkbankene i Norge.  

Morsmelkanalyser har vist at melk produsert av mødre til premature barn er mer proteinrik sammenlignet med terminmelk4.

Svært premature nyfødte kan ikke regulere melkeinntaket selv slik som terminbarn. Det kan derfor være aktuelt å analysere næringsinnholdet i morsmelken de får for å sikre at de får den næringen de har behov for.

For mange av de minste premature barna inneholder ikke morsmelk nok næringsstoffer til å møte barnets høye behov, og morsmelken må derfor berikes.

Berikning skjer ofte på bakgrunn av en standard oppskrift, der morsmelkanalyser kan bidra til mer målrettet berikning basert på barnets behov og på næringsinnholdet i den opprinnelige melken.

Det kan imidlertid være vanskelig å oppnå en god ernæringsstatus hos det premature barnet. Dette skyldes faktorer som sykdom, umodne organsystemer og generelt stress. Barna har også ulike individuelle behov for næring.

Når vi undersøker innholdet av næringsstoffer i morsmelk, er det de energigivende næringsstoffene vi er mest interessert i å studere, nemlig fett, laktose og protein.

Proteiner i morsmelk har mange ulike funksjoner, og bidrar blant annet til å fremme optimal vekst og utvikling. Proteinbehovet er størst blant de mest umodne og minste barna.

Var artikkelen nyttig for deg?

1.    Raiten DJ, Steiber AL, Hand RK. Executive summary: evaluation of the evidence to support practice guidelines for nutritional care of preterm infants-the Pre-B Project. The American journal of clinical nutrition. 2016.
2.    Victora CG, Bahl R, Barros AJ, Franca GV, Horton S, Krasevec J, et al. Breastfeeding in the 21st century: epidemiology, mechanisms, and lifelong effect. Lancet . 2016;387(10017):475-90.
3.    Ballard O, Morrow AL. Human milk composition: nutrients and bioactive factors. Pediatric clinics of North America. 2013;60(1):49-74.
4.    Gidrewicz DA, Fenton TR. A systematic review and meta-analysis of the nutrient content of preterm and term breast milk. BMC pediatrics. 2014;14:216.


Oppdatert 09.03.20


Tema

Morsmelkens innhold og egenskaperUtfordringer hos mor