Hopp til Innhold

Røyking, snus og amming

Det aller beste for deg og barnet ditt er at du ikke røyker eller snuser. Men klarer du ikke å slutte helt, er det best om du kutter ned så mye som mulig, og at du ammer FØR du tar en snus eller røyk.

Morsmelk er det beste alternativet selv om du ikke klarer å slutte å røyke

Om du ikke klarer å stumpe røyken helt, viser forskningen at det likevel er bedre for barnet å fortsette å amme fremfor å gå over til morsmelkerstatning. Morsmelk har en beskyttende effekt på barn som ammes av røykende mødre. Her kan du lese mer om morsmelkens innhold og helseeffekter.

Hva går over i melken?

Nikotin går over i melken. Den oppkonsentreres og blir faktisk høyere enn i morens blod.

Har du klart å holde deg unna tobakk i hele svangerskapet er det ikke noen grunn til å starte opp igjen når barnet er født, hvis du klarer å la være. Av alle de rundt 4000 stoffene som finnes i tobakk, blant annet tjære, kullos, blåsyre og nikotin, er nikotin det som det er mest forsket på og som vi vet mest om virkningene av. 

Nikotininnholdet i melken har en halveringstid på 90 minutter. Halveringstiden skal ganges med 5 for å finne ut når et stoff er brutt ned. Det betyr at det er 450 minutter (7,5 time) før all nikotin er ute av melken.

Den viktigste regelen for deg som røyker/snuser og ammer er derfor at du først ammer, og deretter røyker/snuser.

Hvordan påvirker røykingen selve ammingen?

Når du røyker utskiller du mindre av det melkeproduserende hormonet prolaktin, som gir utslag i lavere melkeproduksjon. Røykingen kan også gi en svakere utdrivningsrefleks. Røyking kan også sette smak på morsmelken, og noen barn reagerer på dette.

Hvordan påvirker det barnet hvis jeg røyker?

Barn av røykende mødre har større sjanse for å få kolikk, astma, lungebetennelse, bronkitt og øreverk. På sikt viser det seg at barn av røykende er mer syke og borte fra skole og barnehage.

Barn av mødre som røyker blir ikke bare utsatt for en rekke helseskadelige stoffer gjennom melken, men også ved passiv røyking. Ikke røyk inne i huset eller i bilen eller rett i nærheten av barnet.

Barn av røykende mødre har også større risiko for å bli rammet av plutselig spedbarnsdød, SIDS (krybbedød).

Ved høyt og hyppig inntak av nikotin nært opp til amming, kan barnet utvikle symptomer på nikotinforgiftning. Symptomer på nikotinforgiftning hos barnet er oppkast etter at det har spist, løs avføring, grålig hudfarge, økt puls og rastløshet. Ta kontakt med lege om du har spørsmål vedrørende dette.

Morsmelk vil likevel være det beste alternativet for barn av mødre som røyker eller snuser, siden den har beskyttende effekter som overgår de skadelige effektene av nikotin og andre giftsoffer fra røyk/snus.

Hvordan påvirker det barnet hvis jeg snuser?

Nikotin fra snus går også over i morens blod og deretter i melken, men de slipper unna en del av de andre giftstoffene som de får i seg ved røyking.

Samsoving anbefales ikke ved røyking og snusing 

Trygg samsoving forutsetter at verken mor eller far røyker eller snuser.

Tips til deg som røyker/snuser og ammer

Jo mindre du røyker/ snuser, jo bedre for deg og barnet ditt. Det beste er om du klarer å slutte helt.

Ikke røyk/snus rett før eller mens du ammer. Det beste, om du ikke klarer å slutte å røyke, er at du ammer først, deretter røyker/snuser. Om du røyker, prøv å bare røyke 1/2 eller 1/3 av sigaretten.

Begrens barnets passive røyking ved å aldri røyke innendørs i huset eller i bilen.

Nikotintyggegummi eller nikotinplaster anbefales generelt ikke til ammende, men dersom du ikke greier å slutte å røyke kan det være et alternativ. Barnet får nikotin i seg, men slipper alle de andre skadelige stoffene. Snakk med legen din om dette.

Motivert for å slutte? Ammingen kan hjelpe deg

Forskning viser at tiden mens du ammer er et gunstig tidspunkt å slutte med røyking på. Det er fordi utskillelsen av prolaktin og endorfiner som skjer mens du ammer demper abstinenssymptomer.

Var artikkelen nyttig?

Hvordan du ammer ditt barn, Elisabeth Helsing og Eli Heiberg, utgitt av Helsedirektoratet.

Thomas Hale: Medication and mother’s milk 2014

Dahlstrom A, Ebersjo C, Lundell B. Nicotine exposure in breastfed infants. Acta Paediatr 2004 Jun 1;93(6):810-6.

Landsforeningen uventet barnedød: Røyking, nikotin og barnedød


Oppdatert 12.09.21


Tema

AmmestartMorsmelkens innhold og egenskaperUtfordringer hos mor