Hopp til Innhold
Utfordringer hos mor

Snusing, røyking og amming

Det aller beste for deg og barnet ditt er at du ikke røyker eller snuser. Hvis du ikke klarer å slutte helt, så er det best om du ammer FØR du tar en snus eller røyk, evt lar det går lengst mulig tid mellom inntak av nikotin og amming.

Bør jeg slutte å amme hvis jeg ikke klarer å slutte å røyke eller snuse?

Det er bedre at du fortsetter å amme fremfor å gå over til morsmelkerstatning, selv om du røyker eller snuser. (kilde: Helsenorge)

Dette er fordi morsmelk og amming har viktige helseeffekter, både for barnet og for deg.

Les mer:

Hvor lenge er nikotin i melken?

Nikotin går over i morsmelk. Mengden oppkonsentreres og blir faktisk høyere enn i morens blod.

Av alle de rundt 4000 stoffene som finnes i tobakk, blant annet tjære, kullos, blåsyre og nikotin, er nikotin det som det er mest forsket på og som vi vet mest om virkningene av. 

Nikotininnholdet i melken har en halveringstid på ca 90-100 minutter. Halveringstiden skal ganges med 5 for å finne ut når et stoff er brutt ned.

Det betyr at det tar ca 450-500 minutter (7,5-8,5 time) før all nikotin er ute av melken i brystet ditt etter ca én sigarett. Dette er ikke et nøyaktig tall. Det varierer fra person til person hvor lang tid kroppene våre bruker på å bryte ned et stoff. Det vil altså i realiteten kunne ta både kortere og lengre tid.

Nb. Dette gjelder ikke for utpumpet melk. Melk som pumpes ut i denne perioden vil inneholde nikotin uansett hvor lenge den lagres utenfor kroppen.

Les mer om nikotin i morsmelk: Nicotine in Breast Milk / Breastfeeding Support

Hva er viktig å tenke på hvis jeg ikke klarer å slutte?

Den viktigste regelen for deg som røyker/snuser og ammer er at du først ammer, og deretter røyker/snuser.

La det gå lengst mulig tid mellom røyk/snus og amming.

Dette vil gi mindre nikotin i melka enn om du røyker/snuser rett før.

Hvor mye nikotin morsmelken inneholder er også avhengig av hvor mye du snuser eller røyker.

Hvis du røyker, prøv å bare røyke 1/2 eller 1/3 av sigaretten.

Hvis du snuser, begrens tiden du har snusen i munnen.

Hvordan påvirker det barnet hvis jeg snuser?

Sammenlignet med sigarettrøyk utsettes barnet for mer nikotin når moren snuser. (Kilde: Helsenorge)

Nikotin fra snus går over i morens blod og deretter i melken. Barnet slipper imidlertid unna en del av de andre giftstoffene som følger med røyking.

Snus og andre nikotinprodukter, som nikotinplaster, blir ofte oppfattet som mindre skadelig enn røyk. Men nikotin kan forstyrre barnets hjerte- og pustekontroll og spesielt svekke mekanismene som gjør at barnet automatisk våkner og gisper etter pusten hvis det får for lite luft.

Snusbruk kan øke risikoen for pustestopp hos nyfødte. Nikotin øker også barnets sårbarhet for overoppheting, en annen kjent risikofaktor for krybbedød.

Hvis du ikke klarer å slutte å snuse, er det viktig å redusere hvor ofte og hvor lenge du har snus i munnen.

La det gå lengst mulig tid fra snusbruk til amming hvis du ikke klarer å slutte.

Informasjonen i dette avsnittet er hentet fra en artikkel om snus, røyk og nikotin skrevet av Landsforeningen uventet barnedød(LUB).

Hvordan påvirker det barnet hvis jeg røyker?

Barn av røykende mødre har større sjanse for å gråte unormalt mye («kolikk«), astma, lungebetennelse, bronkitt og øreverk. På sikt viser det seg at barn av røykere er mer syke og borte fra skole og barnehage.

Barn av mødre som røyker blir ikke bare utsatt for en rekke helseskadelige stoffer gjennom melken, men også ved passiv røyking hvis du eller andre røyker.

Ikke røyk inne i huset, i bilen eller rett i nærheten av barnet.

Barn av røykende mødre har også større risiko for plutselig spedbarnsdød/ SIDS (krybbedød).

Ved høyt og hyppig inntak av nikotin nært opp til amming, kan barnet få symptomer på nikotinforgiftning: Oppkast etter at det har spist, løs avføring, grålig hudfarge, økt puls og rastløshet.

Ta kontakt med lege hvis du har spørsmål omkring dette.

Les mer om amming og røyking: Smoking While Breastfeeding / Breastfeeding Support

Hvordan påvirker røykingen ammingen?

Når du røyker utskiller du mindre av det melkeproduserende hormonet prolaktin, som kan gi lavere melkeproduksjon. Røyking kan også gi svakere utdrivningsrefleks. Røyking kan også sette smak på morsmelken, og noen barn reagerer på dette.

Samsoving anbefales ikke hvis du røyker eller snuser

Landsforeningen uventet barnedød (LUB) fraråder samsoving med en forelder som røyker eller snuser.

Dette betyr i praksis at barnet ikke bør sove rett ved siden av en forelder som snuser eller røyker.

Forskning viser at det er forbundet med økt risiko for krybbedød å samsove med en forelder som røyker.

Det finnes ikke forskning på snusbruk og krybbedød. Dette er fordi det er lave krybbedødstall og for få land der det snuses.

LUB jobber for å forebygge plutselig spedbarnsdød / krybbedød, og de har derfor en føre-var-holdning.

Basert på kunnskapen de har om nikotin og krybbedød, og at nikotinmengden man får i seg er større ved pr porsjon snus enn pr røyk, så oppfordrer de til å unngå samsoving ved snusbruk.

Nikotinbruk kan gi redusert evne til oppmerksomhet overfor barnet og derfor bidra til utrygg samsoving. Jo mer nikotin man får i seg, jo høyere er den avslappende virkningen.

En annen mulig uheldig sammenheng er at avfallsstoffer fra nikotin kan utsondres gjennom huden til den som røyker/snuser og overføres til spedbarnet. Spedbarns hud er tynnere enn huden til eldre barn og voksne, og dette gjør dem mer sårbare.

Informasjonen i dette avsnittet er hentet fra en artikkel om snus, røyk og nikotin skrevet av Landsforeningen uventet barnedød(LUB).

Ammingen kan hjelpe deg til å slutte

Forskning viser at tiden mens du ammer er et gunstig tidspunkt å slutte med røyking på. Det er fordi utskillelsen av prolaktin og endorfiner som skjer mens du ammer demper abstinenssymptomer.

Få hjelp til å slutte å røyke og snuse med Slutta-appen (Helsenorge.no)

Var artikkelen nyttig?

Hvordan du ammer ditt barn, Elisabeth Helsing og Eli Heiberg, utgitt av Helsedirektoratet.

Thomas Hale: Medication and mother’s milk 2014

Dahlstrom A, Ebersjo C, Lundell B. Nicotine exposure in breastfed infants. Acta Paediatr 2004 Jun 1;93(6):810-6.

Landsforeningen uventet barnedød: Røyking, nikotin og barnedød

https://publications.aap.org/pediatrics/article/138/5/e20162938/60309/SIDS-and-Other-Sleep-Related-Infant-Deaths-Updated


Oppdatert 01.09.23