Hopp til Innhold

Tannhelse og amming

Forskning viser at nattamming på rene tenner er ok, men antall nattammninger bør begrenses etter at barnet blir ett år. Morsmelk inneholder bakteriehemmende og infeksjonsbeskyttende stoffer.

tenner og amming

Kan amming skade tennene?

Helsedirektoratet sier dette om nattamming og tannhelse:

Morsmelk er bra for barnet, men hyppig amming, særlig om natten, kan gi økt risiko for karies for barn over ett år.

I Helsedirektoratets retningslinjer for tannhelsetjenester for barn og unge står det følgende om amming og tannhelse:

En nyere systematisk oversikt som omhandlet amming og karies (Tham et al 2015), og som inkluderte 63 studier, konkluderte med at det ikke er sammenheng mellom amming opp til 12-månedersalder og karies, og at amming  i noen grad beskytter mot kariesutvikling. Hyppig amming og amming om natten etter 12-månedersalder hadde derimot sammenheng med karies hos barnet i noen av de inkluderte studiene i den systematiske oversikten. Mer forskning om amming etter 12-månedersalder og sammenheng med kariesutvikling kontrollert for kostholdsvaner og tannhygienevaner er ønskelig.

Det er altså ikke holdepunkter for å hevde at normal amming kan føre til hull i tennene. Langvarig amming nattestid er bare ett av flere forhold som kan bidra til karies hos små barn.

Morsmelk inneholder bakteriehemmende og infeksjonsbeskyttende stoffer, og normal amming virker rensende på tenner og slimhinner.

En studie viser at dersom barnet diet vel to timer i døgnet, ville det ikke gi hull i tennene. Dette forutsetter selvfølgelig god tannhygiene og fornuftig kosthold hos barna som har begynt med fast føde. Barn som diet/fikk flaske mer enn åtte timer per døgn, fikk tannråte.

Det er altså varigheten av ammingen som betyr noe: Dier barnet hele natten, og tennene bader i melk mesteparten av tiden, så er saken en helt annen enn hvis barnet ammes et par ganger.

Menneskebarnet er tilpasset brysternæring, og langvarig amming har vært praktisert i titusener av år. Amming er naturlig for barnet.

Mange barn fortsatt har behov for nattamming ved seks måneders alder, og mange av disse har allerede tenner. Nattammingen er viktig for mors melkeproduksjon, og gir barnet verdifulle kalorier.

Hvorfor er det verre for tennene å bruke flaske?

Studier viser at risikoen for å få hull i tennene øker ved hyppig flaskebruk. Defekter i tannemaljen er vanligere hos barn som har begynt med flaske tidlig, enn de som kun er brysternært.

Morsmelkerstatning kan skade tannemaljen. Ved bruk av flaske kommer det morsmelkerstatning/kumelk (enda verre er saft og juice) inn langt framme i munnen. Sugeteknikken på flaske gjør at hele munnen bader i væsken fra flaska. Et generelt råd til foreldre er derfor å bruke minst mulig flaske, og heller bruke kopp.

Hvordan kan morsmelk påvirke tennene?

Bakterien som forårsaker tannråte trenger sukker for å lage syre, og det er syren som angriper og ødelegger tannemaljen. Morsmelk inneholder lactoferrin, og det dreper bakterien som gir tannråte. Undersøkelser viser at morsmelk er like bra, eller til og med bedre, for tennene enn vann.

Men forskning viser at selv små mengder sukker i munnen før barnet fikk morsmelk ga en eksplosiv økning av kariesbakteriene. Det er derfor veldig viktig at tennene pusses før sengetid.

Hvor kan jeg finne mer forskning?

Var artikkelen nyttig for deg?

Nasjonalt Kompetansesenter, ved Gro Nylander og Elisabeth Tufte

Caries Research 1998

Johnston T, Messer LB. Au Dental J 1994

van Palenstein Helderman et al  Am. Ass. for Dental Research 2006


Oppdatert 30.08.20


Tema

Morsmelkens innhold og egenskaperUtfordringer hos barnet