Tannhelse og amming

Forskning viser at nattamming på rene tenner er ok, men antall nattammninger bør begrenses etter at barnet blir ett år. Morsmelk inneholder bakteriehemmende og infeksjonsbeskyttende stoffer.

tenner og amming

Kan amming skade tennene?

I Norge gir Helsedirektoratet følgende presisering om nattamming:

Det er ikke dokumentert at amming gir hull i tennene. Men når barnet er fylt ett år, bør amming om natten begrenses til to ganger av hensyn til tannhelsen.

Det er altså ikke holdepunkter for å hevde at normal amming kan føre til hull i tennene. Langvarig amming nattestid er bare ett av flere forhold som kan bidra til karies hos små barn.

Morsmelk inneholder bakteriehemmende og infeksjonsbeskyttende stoffer, og normal amming virker rensende på tenner og slimhinner.

En studie viser at dersom barnet diet vel to timer i døgnet, ville det ikke gi hull i tennene. Dette forutsetter selvfølgelig god tannhygiene og fornuftig kosthold hos barna som har begynt med fast føde. Barn som diet/fikk flaske mer enn åtte timer per døgn, fikk tannråte.

Det er altså varigheten av ammingen som betyr noe: Dier barnet hele natten, og tennene bader i melk mesteparten av tiden, så er saken en helt annen enn hvis barnet får et par nattmåltider, som avsluttes etter at barnet har spist.

Menneskebarnet er tilpasset brysternæring, og langvarig amming har vært praktisert i titusener av år. Amming er naturlig for barnet.

Mange barn fortsatt har behov for nattmåltider ved seks måneders alder, og da har jo tennene kommet hos noen allerede. Nattammingen er viktig for mors melkeproduksjon, og gir barnet verdifulle kalorier.

Bør jeg slutte å amme når barnet er ett år?

En nyere amerikansk studie (2006) viser at det er ingen økning av kariestilfeller for barn over ett år som dier fritt på dagtid. Når det gjelder nattamming, er det helt i orden å fortsette ammingen, og gi bryst et par ganger om natten. Prøv å begrense nattmåltidet til omtrent 15 minutter.

Bruken av flaske er økende

Det ser ut til at sugetannråte blir mer og mer vanlig hos barn. Og studier viser at risikoen for å få hull i tennene øker ved hyppig flaskebruk. Defekter i tannemaljen er vanligere hos barn som har begynt med flaske tidlig, enn de som kun er brysternært.

Ved bruk av flaske kommer det morsmelkerstatning/kumelk (eller enda verre er saft og juice) inn langt framme i munnen, og sugeteknikken på flaske gjør at hele munnen bader i væsken fra flaska. Et generelt råd til foreldre er å bruke minst mulig flaske, og heller bruke kopp.

Hva er tannråte?

Bakterien som forårsaker tannråte trenger sukker for å lage syre, og det er syren som angriper og ødelegger tannemaljen. Morsmelk inneholder lactoferrin, og det dreper bakterien som gir tannråte. Undersøkelser viser at morsmelk er like bra, eller til og med bedre, for tennene enn vann. Et viktig apropos er at ved tilsetning av selv små mengder sukker der barnet fikk morsmelk viste en eksplosiv økning av kariesbakteriene, så at munnen er ren (tannpuss) før natten er veldig viktig.

Råd om amming og tannhelse

Var artikkelen nyttig for deg?

Nasjonalt Kompetansesenter, ved Gro Nylander og Elisabeth Tufte

Caries Research 1998

Johnston T, Messer LB. Au Dental J 1994

van Palenstein Helderman et al  Am. Ass. for Dental Research 2006


Oppdatert 01.10.19


Tema

Morsmelkens innhold og egenskaperUtfordringer hos barnet