Amming og psykisk helse - Ammehjelpen

Amming og psykisk helse

Det er en stor omveltning i livet å få barn. For noen blir det ekstra krevende med vonde tanker, manglende energi, angst og depresjon. Dette kan skje hvem som helst, men du har større risiko hvis du har hatt psykiske vansker tidligere.

Hvor kan jeg få hjelp?

Du bør oppsøke lege, legevakt, jordmor eller helsesykepleier dersom du:

Du kan også ringe Mental helses hjelpetelefon: 116 123

Du finner mye nyttig informasjon hos Landsforeningen 1001 dager som jobber for å forebygge at mennesker opplever problemer knyttet til mental helse under graviditet og etter fødsel.

De har en side med informasjon om ulike psykiske utfordringer knyttet graviditet og barseltid, og de har også en fin oversikt over hvem du kan kontakte

Pappa eller medmor kan også få barseldepresjon. Her kan du høre tre menn fortelle om sine erfaringer med barseldepresjon. (ekstern lenke)

Hva er barseltårer?

Det er ikke alltid like lett å vite hva som er normalt og hva som ikke er normalt. Er det fødselsdepresjon, eller er det «bare» barseltårer?

De første døgnene etter fødsel er kroppen i et fullstendig kaos av hormonforandringer. Du er i en omstillingsfase i livet. Mange opplever at de lett tar til tårene, og følelsene skifter lett. Fenomenet er kjent som «barselstårer». Dette er normalt og veldig vanlig.

Hvis denne forandringen av stemningsleie fortsetter etter den første uka etter fødsel, eller at situasjonen oppleves svært sterkt og opprivende bør du søke hjelp. Det kan være starten på en depresjon.

Du kan lese mer om amming og psykiske problemer i denne artikkelen fra vår danske søsterside ammenet.dk. 

Hva er D-MER?

D-MER gir en ubehagelig følelse av nedstemthet, opprørthet eller aggresjon rett før utdrivningsrefleksen starter. De vonde følelsene forsvinner innen ca to minutter. Dette må ikke forveksles med depresjon eller generell avsky mot amming.

Hvordan påvirker det ammingen?

Det er veldig forskjellig hvordan mødre håndterer amming ved psykiske plager.

For noen kan det oppleves som det er noe de virkelig mestrer. Det gir tilfredsstillelse, økt selvfølelse og virker positivt inn ved psykiske plager.

For andre kan ammeproblemer være starten på en depresjon eller forsterke depresjonen. Å føle seg utilstrekkelig og mislykket er vanlige følelser ved depresjon.

Hvis du sliter med psykiske plager vil iblant små ammeproblemer også oppleves som store. Det er derfor veldig viktig å få god hjelp til å prøve å løse de utfordringene du opplever med ammingen.

Å legge til rette for å få sove mer på natten kan være en hjelp for noen.

Ta kontakt med helsestasjonen eller kontakt en ammehjelper.

Var denne siden nyttig?

Tema

AmmestartUtfordringer hos mor


Oppdatert 13.12.19