Tungebånd stramt/kort

Tilbake

Tags: såre bryst

Noen barn blir født med kort tungebånd, og omtrent halvparten av disse får problemer med diingen. Dersom barnet glipper taket eller ikke klarer å ta tak på brystet de første dagene, samt at mor begynner å bli sår, er det lurt å få noen til kikke inn i barnets munn når det gråter. Kort tungebånd kan klippes og gir ofte en meget rask bedring på ammeproblemene.

Kilder:
(1)  Ballard JL, Auer CE, Khoury JC. Ankyloglossia: assessment, incidence, and effect of frenuloplasty on the breastfeeding dyad. Pediatrics 2002 Nov;110(5):e63.

 (2)  Chu MW, Bloom DC. Posterior ankyloglossia: A case report. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2009 Mar 27;In Press, Corrected Proof.

 (3)  Dollberg S, Botzer E, Grunis E, Mimouni FB. Immediate nipple pain relief after frenotomy in breast-fed infants with ankyloglossia: a randomized, prospective study. J Pediatr Surg 2006 Sep;41(9):1598-600.

 (4)  Geddes DT, Langton DB, Gollow I, Jacobs LA, Hartmann PE, Simmer K. Frenulotomy for breastfeeding infants with ankyloglossia: effect on milk removal and sucking mechanism as imaged by ultrasound. Pediatrics 2008 Jul;122(1):e188-e194.

Hva er kort tungebånd?

Kort tungebånd vil si at strengen vi har under tungen, som skal holde tungen på plass, er for stram eller kort til at barnet kan bevege tungen optimalt.

Mellom 4–10 prosent blir født med kort tungebånd. Omtrent halvparten av disse trenger å klippe tungebåndet for å kunne die optimalt. Det finnes flere grader av kort tungebånd, og det er ulikt hvilke problemer det medfører, og det er ikke alltid det kan ses ved første øyekast.

Kort tungebånd kan være arvelig og forekommer oftere hos gutter enn hos jenter. Så ved mistanke om kort tungebånd kan det være relevant informasjon om noen i nær familie med barnet er født med kort tungebånd, og også tenke på dette ved eventuelt senere barn.

Kort tungebånd kan medføre problemer med ammingen for både mor og barn. I og med at tungen spiller en så viktig rolle når barnet dier, er det ofte i forbindelse med diing man først oppdager problemet, men barn som får flaske kan også ha problemer. Når barnet dier, skal tungen stikkes frem og krølle seg opp på hver side av brystknoppen, og lage en bølgende bevegelse slik at brystet melkes.

Mange barn som har kort tungebånd klarer ikke å løfte tungen opp mot ganen. De kan også ha problemer med å stikke tungen frem. Dette gjør at de kan ha problemer med å få tak på brystet – de glir av.

Et annet problem som også ofte viser seg, er at dårlig utmelking av brystet kan føre til for lite stimulering av brystet, noe som igjen gir lavere melkeproduksjon. Dette, i tillegg til at barnet ikke får tømt brystet optimalt, gjør at vektøkningen kan bli for liten.

Dette kan gi utslag i såre bryst hos mor og barnet er antakeligvis urolig ved brystet. Barnet går kanskje ikke opp i vekt som forventet, og mor kan også få problemer med tette melkeganger og brystbetennelse på grunn av for dårlig tømming av brystet.

Det finnes variasjoner av kort tungebånd, men det er sannsynligvis ikke bare barnets tungebånd alene som avgjør hvor store problemer hvert mor-/barn-par får. Mors bryst spiller nok også en rolle, fordi brystets mykhet/elastisitet også påvirker hvor godt tak barnet får på brystet.

typisk-skade-ved-stramt-tunTypisk sår brystknopp når barnet har kort tungebånd: såret befinner seg midt på tuppen av brystknoppen, som en rund grop.

skade-på-undersiden-av-brys

Brystknoppen har fått skade som er formet som en strek på undersiden. merk-at-tungespissen-ikke-k

Barnet har kort tungebånd. Legg merke til at tungespissen ikke kan løftes opp mot ganen. Dette er én variant av kort tungebånd.
Såre bryst forårsaket av barnets korte tungebånd

Såre bryst forårsaket av at barnet har kort tungebånd kan forekomme som en fordypning midt på brystknoppen (se bilde til venstre). Skaden kan også sees som en strek på undersiden av brystknoppen (se bildet i midten) eller at brystknoppen blir blek etter amming fordi den blir klemt på tuppen.

Men felles for mødrene er at de fleste strever med såre brystknopper som ikke gror, og det er ingen annen åpenbar grunn til sårheten. Mange kan oppleve det som en slags ”rasping” på undersiden av brystknoppen fordi barnet stadig glipper taket.

Dersom du er en av dem som strever med vedvarende såre bryst, er det viktig å finne ut hvorfor du er blitt sår. I de aller fleste tilfellene dreier det seg om at sugetaket ikke er optimalt. Andre årsaker kan være sopp eller bakterier, og her kan du lese om mer vedvarende såre bryst. Kort tungebånd må også utelukkes.

Slik kan du finne ut om barnet ditt har kort tungebånd

Hos de fleste barna kan en titt inn i munnen når barnet gråter, være nok til å fastslå om barnet har kort tungebånd eller ikke.

Tegn på at tungebåndet kan være for kort:

• Tungen kommer ikke opp i ganen når barnet skriker med åpen munn. Tungen kan fremstå som bred og kort.
• Det kan være et synlig tungebånd (som et lite segl) under tungen, men tungebåndet kan også ligge delvis skjult i slimhinnen rett under tungen - også kalt bakre tungebånd.
• Tungen ​kan bli hjerteformet når barnet stikker ut tungen eller gråter (se bilde til høyre ovenfor)
• Barnet har vanskeligheter med å bevege tungen fra side til side
• Tungebåndet hemmer bevegeligheten av tungen
• Barnet klarer ikke å stikke tungen ut over nedre gomme

Andre indikatorer på at barnet har kort tungebånd:

• Uforklarlige smerter under amming på tross av korrigert sugetak
• Smerten eller problemene oppstår vanligvis allerede ved første amming etter fødsel
Barnet går ikke nok opp i vekt
• En avtagende melkeproduksjon. De første dagene etter fødsel er starten på melkeproduksjonen hormonelt drevet. Deretter er den avhengig av at brystet tømmes ganske godt. Ved inneffektiv diing pga kort tungebånd vil melkemengden ofte gradvis minke.
• Barnet har problemer med å ta brystet, og ”glir” av dersom det i det hele tatt får tak
• ”Klikkelyd” når barnet dier, og akkurat når lyden lages kan det gi økt smerte på brystknoppen

Har du mistanker om kort tungebånd, er det alltid lurt å få en fagperson til å vurdere tungebåndet.

Slik behandles kort tungebånd

Å klippe tungebåndet er en rask og enkel behandlingsform som ofte gir svært raske forbedringer på ammeproblemene.

Jo yngre barnet er, jo fortere vil eventuelle ammeproblemer som oftest kunne forbedres. For mange yngre barn, skjer det nesten umiddelbart. Er barnet flere uker eller kanskje måneder gammelt før klippingen utføres, kan det selvsagt ta litt lengre tid før barnet får et optimalt sugetak.

For barn med kort tungebånd som ikke klippes ved spedbarnalder, kan forskjellige problemer vise seg senere i livet; taleproblemer, problemer med å rekke tunge eller spille ulike blåseinstrumenter, kan være eksempler på områder hvor kort tungebånd spiller en rolle. Tungens bevegelighet er også viktig for elting av maten i munnen når barnet begynner med fast føde og dermed også fordøyelsen.