Graviditet og amming - Ammehjelpen

Graviditet og amming

Det er i utgangspunktet ingen motsetning mellom amming og graviditet. Det foreligger lite forskning på dette området, men et svangerskap uten komplikasjoner er for de fleste forenlig med amming. Er du i tvil, oppsøk kyndig hjelp hos for eksempel jordmor eller lege.

Kan jeg amme når jeg er gravid?

Det finnes lite forskning på området, men det er ingenting som tyder på at amming under graviditet er skadelig, dersom svangerskapet forløper normalt. Det vil si, dersom du ikke har komplikasjoner som blødninger under svangerskapet, stort vekttap eller symptomer på for tidlig fødsel.

Det er normalt at brystene og brystvortene blir ømme, noe som kan bli en utfordring.

Det er opp til deg å finne ut om du vil fortsette å amme når du er blitt gravid igjen, eller om du synes avvenning er best for dere. Noen barn venner seg selv av, på grunn av smaksendringer i melken.

Øker amming i svangerskapet sjansen for abort?

Det er en vanlig oppfatning at amming kan utløse en abort, noe som under et normalt svangerskap ikke stemmer. Det er riktig at ammingen utløser hormonet oxytocin, som får livmoren til å trekke seg sammen.

At livmoren trekker seg sammen (en har kynnere) er helt normalt, og er kroppens måte å forberede fødselen på. Liknende sammentrekninger finner for eksempel sted under et samleie.

Er det nok næring til alle tre?

Hvis du har et normalt kosthold og ikke er undervektig, så vil det være nok næringsstoffer til både deg selv, melken og det ufødte barnet.

Det er selvfølgelig viktig å passe på å få i seg nok energi slik at vektoppgangen under svangerskapet er normal. Dessuten er det fint å være litt ekstra påpasselig med hva du spiser, mye frukt og grønnsaker, lite fett og sukker er generelle retningslinjer som fungerer godt her. Pass også på å drikke mye, og helst mye vann.

Endrer melkemengden seg under svangerskapet?

De aller fleste merker at melkeproduksjonen går litt ned når de blir gravide, dette er helt normalt. Som oftest skjer det i første trimester i svangerskapet.

Melkestimulerende tiltak, som økt tømming og stimulering av brystet, har mindre virkning enn normalt på dette tidspunktet. Melkemengden kan øke mot slutten av svangerskapet når du begynner å lage colostrum (råmelk).

Endrer smaken seg?

I tråd med at melkemengden synker litt, kan også smaken på melken endre seg. Dette skyldes hormonforandringer i svangerskapet. Smaksendringen, og næringsinnholdet i melken ligner på det som skjer under avvenning. Melken får mer proteiner og mindre glukose og laktose.

Hva gjør jeg når råmelken kommer?

En gang mellom fjerde og åttende måned, begynner kroppen å danne colostrum (råmelk), og melken smaker igjen annerledes. Noen barn liker den; andre liker den slett ikke, mens atter andre igjen ser ut til å ikke merke noen forskjell i det hele tatt.

Den siste måneden er det som regel ren colostrum som produseres, men du trenger ikke bekymre deg for at det største barnet «tar» maten til den nyfødte. Melken «brukes ikke opp». Colostrumet produseres hele tiden.

Vær oppmerksom på at råmelken kan forårsake litt løs mage hos ditt eldre barn, men dette skal gå over når råmelken går over til moden melk.

Kan jeg amme begge etter fødselen?

Noen fortsetter å amme begge barna etter fødselen. Det kalles tandemamming. De aller fleste har nok melk til to. Tenk bare på tvillingmødre, de fleste av dem har nok melk til begge.

Det er selvfølgelig viktig å passe på at det yngste barnet legger på seg som det skal. Pass derfor på at det yngste barnet får spise seg mett før du legger det eldste til. 

Var denne siden nyttig?

Tema

Utfordringer hos mor


Kellymom Amning – en håndbog for sumdhedspersonale. Sundhedsstyrelsen 2013.


Oppdatert 02.07.19