Tandemamming - amming av søsken - Ammehjelpen

Tandemamming – amming av søsken

Ammer du og er gravid? Dersom det føles naturlig for deg kan du fint fortsette ammingen – også etter at nestemann melder sin ankomst.

Kan jeg lage nok melk til to barn?

De fleste mødre kan lage nok melk til å amme to barn med forskjellig alder. Det kan være en fin måte å gjøre overgangen til en rolle som storesøsken enklere. Mor og barn kan opprettholde et bånd gjennom graviditeten.

En annen bonusfaktor er at man som regel da vil ha rikelige mengder melk til den nye babyen. Og skulle mor være uheldig å få tette melkeganger, er ofte større søsken effektive sugere og fikser raskt opp i tilstopningene.

Kan jeg amme mens jeg er gravid?

Om både du og barnet ønsker å fortsette ammingen en stund til, er en normal graviditet ingen hindring. En del mødre vil kunne amme som vanlig gjennom en graviditet, uten at du eller barnet merker noen endringer.

Andre gravide kan oppleve at brystene blir veldig følsomme, av og til såre, slik at ammingen må opphøre for en periode.

Melken kan dessuten forandre smak slik at en del barn ikke lenger vil kjenne igjen melken «sin» og av den grunn avslutte selv.

Det kan også være slik at du produserer mindre melk under graviditeten, slik at det eldre barnet ikke har tålmodighet til å die.

Av og til kan gravide oppleve å få for tidlige rier, som følge av stimuleringen brystene får når et barn dier. I de tilfellene skal du ikke amme. Snakk med jordmor eller lege om du er usikker. 

Hva gjør jeg hvis det eldste barnet plutselig ønsker å die igjen etter at babyen har kommet?

Noen ganger blir det et opphold i ammingen mens du er gravid, og at det største barnet igjen ønsker å die når nestemann kommer. Om barnet fortsatt er sugevillig og interessert kan dere selvsagt gjenoppta ammingen.

Det minste barnet må ha førsterett til brystet. Særlig gjelder dette råmelken som må forbeholdes den lille babyen. Du produserer en begrenset mengde råmelk, og den er viktig for den nyfødte. Les mer om råmelk her.

Hva gjør jeg om jeg fortsatt ammer eldstemann når babyen kommer?

Om du har ammet gjennom hele graviditeten kan det være naturlig å fortsette å amme begge barna. Det er likevel viktig at babyen har førsteretten på råmelken. Den lille trenger også tid til å få etablert seg ved brystet, og dette bør prioriteres.

Etter hvert som ammingen går seg til, vil dere finne ut hva som passer best akkurat for dere. Mens det yngste barnet ammes selvregulert vil det kanskje ikke være naturlig for det eldste barnet å die mer enn noen få ganger i døgnet, ut fra alder og aktivitetsnivå.

Skal barna ha hvert sitt bryst?

Noen mødre og barn liker godt å amme sammen, mens andre foretrekker å gi ett barn av gangen.

Noen mødre gir av samme bryst til begge barna. Andre velger å ha ett fast bryst til hvert barn.

Hva hvis jeg ikke ønsker å fortsette å amme begge to?

Dersom du ikke kjenner seg komfortabel med å amme to, er det kanskje best å avvenne det eldste barnet på en mild måte.

Om du allerede i graviditeten merker at dette ikke virker greit, er det bedre å avvenne i god tid før nestemann melder sin ankomst.

Var denne siden nyttig?

Tema

Utfordringer hos mor


Gro Nylander (2008): Amme-ABC, Gyldendal Norsk forlag AS


Oppdatert 20.06.19