Hopp til Innhold
Smerter ved amming

Smerter ved amming: Sopp og trøske

Kontakt lege hvis du har mistanke om en soppinfeksjon hos deg eller barnet, og sørg for å få riktig behandling ved behov. Kjerringråd som å vaske med farris har ingen effekt. 

Hva er sopp og trøske?

Sopp er en del av normalfloraen på huden vår. Det blir først et problem hvis det blir for mye av den (3).

Du kan for eksempel ha større risiko for soppinfeksjon hvis du har vært behandlet med antibiotika (1). Årsaken er at antibiotika gir en ubalanse i den normale sammensetningen av bakterier og sopp, noe som kan gi soppen gode vekstmuligheter (3).

Trøske er er soppinfeksjon i slimhinnene i munnen. Dette er en ganske vanlig tilstand hos spedbarn som i mange tilfeller går over av seg selv uten behandling. Årsaken til at spedbarn er utsatt er fordi immunforsvaret ikke er like utviklet som hos større barn og voksne.

Soppinfeksjoner hos mor og baby skyldes som regel gjærsoppen candida albicans (3), som er en del av kroppens normalflora (4). Soppinfeksjon med candida albicans er i seg selv ikke smittsomt (5), men det er mulig å overføre soppen mellom mor og barn (1). Dette kan gi grunnlag for oppblomstring – og gi infeksjon – men det trenger ikke gjøre det.

Er egentlig soppinfeksjon årsaken til plagene?

Det er uenighet i de internasjonale ammefaglige miljøene om forekomst og behandling av soppinfeksjoner i forbindelse med amming (1,6-12).

Kunnskapsgrunnlaget for soppinfeksjon er begrenset. Diagnosen kan derfor være utfordrende å stille – og diagnosen er omdiskutert fordi det er vanskelig å dokumentere en sammenheng mellom plager og oppvekst av sopp.

Prøver som sendes til dyrkning gir ikke nødvendigvis oppvekst av sopp. Mange av symptomene som tradisjonelt har blitt tolket som soppinfeksjon på brystet (som svie, rødhet og smerter) kan være forårsaket av bakterier (1) eller andre tilstander.

Det kan derfor være vanskelig å avgjøre om plagene mor og barn opplever skyldes sopp eller om det har andre årsaker. Hvis andre årsaker til symptomene er utelukket, kan medikamenter mot sopp vurderes.

Medikamenter som brukes mot sopp kan også virke mot bakterier. Derfor kan positiv effekt av soppmidler ikke brukes alene for å bekrefte at plagene skyldtes soppinfeksjon (1).

Tilstander som kan forveksles med soppinfeksjon (1):

Mer informasjon:

Breastfeeding Support: Thrush on nipples

La leche League: Is thrush causing my sore nipples?

Se også listen over referanser.

Hva kan være symptomer på soppinfeksjon på brystene?

Diagnosen soppinfeksjon stilles på bakgrunn av symptomer, der andre årsaker er utelukket.

Hva kan være symptomer på trøske/soppinfeksjon hos barnet?

Bleieutslett kan ha flere årsaker, og behandles ut fra årsak.

Trøske og melkebelegg kan ligne, og det er viktig å klare å skille mellom tilstandene:

Hva er forskjellen på trøske og melkebelegg?

Melkebelegg er mye vanligere enn trøske. Det gir ikke flekker på innsiden av kinnene, leppene eller på gommene, men det kan gjøre tungen hvitfarget. Det kan som regel tørkes lett vekk med en klut. Belegget er melk og trenger ikke behandles.

Trøske kan vise seg som flekker med gul-hvitt belegg inni kinnene og på innsiden av leppene, på slimhinnen i munnen. Det kan også vise seg som et gulaktig, ofte tykt belegg på barnets tunge. Det kan være vanskelig å tørke det vekk.

Her kan du se bilder av melkebelegg og trøskebelegg hos barn, med gode forklaringer på hvordan du ser forskjell.

Fungerer farris mot sopp?

Farris, sitron, eddik eller tyttebær har ingen virkning mot sopp og skal ikke brukes som behandling. Dette er kjerringråd uten effekt.

Mange får råd om å smøre farris i barnets munn som første tiltak ved trøske. Man kan like gjerne smøre med rent vann. Trøske forsvinner dessuten ofte av seg selv, uten behandling. Trøske kan også forveksles med melkebelegg.

Relis har ikke funnet forskning som støtter opp om bruk farris i behandling av trøske hos spedbarn.

Å prøve kjerringråd som yoghurt og Biola osv. anbefales ikke til barn under ti måneder.

Hvordan skal sopp/trøske behandles?

Vis dette til lege eller helsesykepleier:

Behandling av soppinfeksjon hos mor og/eller barn (Enhet for amming/Folkehelseinstituttet(FHI).

Det er alltid lurt å be om at det blir tatt en prøve til dyrkning (av bakterier/sopp) av melk/brystknopp/sår ved smerter i bryst, brystknopp eller areola. Andre infeksjoner kan i mange tilfeller kan ha lignende symptomer som soppinfeksjon eller komme samtidig som soppinfeksjon.

NB. Hvis dyrkning av prøve fra morsmelk viser oppvekst av mikrober fra morsmelk, så er det viktig å være klar over at morsmelken til den enkelte mamma har sin egen sammensetning av bakterier og sopp (1).

Riktig behandling er viktig hvis du eller barnet har plagsomme symptomer. Det er også viktig å avgjøre om plagene faktisk skyldes sopp.

Hvis du behandles for soppinfeksjon på brystene: Det er ikke enighet i fagmiljøene om barnet også skal behandles hvis det ikke har tegn på trøske eller bleieutslett.

Hvis det bare er barnet som har symptomer på soppinfeksjon, men ikke virker plaget av det, trenger verken du eller barnet behandling.

Hvis barnet har mye sopp i munnen, for eksempel et tykt belegg på tungen og flekker inni kinnene og/eller i ganen eller på leppene, så vil legen avgjøre om det er behov for behandling.

Noen erfarer at miksturen som inneholder sukker har dårligere effekt enn den sukkerfrie miksturen. RELIS kan ikke imidlertid ikke finne dokumentasjon for dette. De mener at sukkerinnholdet kan bidra til utvikling av karies, og at medisin uten sukker derfor bør brukes hos barn som har fått tenner.

Hva kan jeg gjøre hvis jeg har fått soppinfeksjon på brystene?

Hvis du pumper og fryser ned melk kan det være lurt å bruke melken før behandlingen er over. Frysing dreper ikke sopp, og det er usikkert om melken kan smitte barnet igjen (1).

Du kan eventuelt skålde melken for å fjerne potensiell sopp, hvis du ønsker å bruke den etterpå (12). Det kan redusere noen av næringsstoffene i melken, men det har ingenting å si hvis barnet bare får denne melka innimellom.

Mer informasjon:

Behandling av soppinfeksjon hos mor og/eller barn (Enhet for amming/Folkehelseinstituttet(FHI).

Var artikkelen nyttig?

1. Enhet for amming, Folkehelseinstituttet: Sopp og trøske

2. RELIS: Behandling av soppinfeksjon på brystet hos ammende og i munnen hos diebarn

3. SNL: Normalflora

4. Fürst: Soppinfeksjoner

5. Candidiasis: Smittevernveileder (FHI)

6. Breastfeeding Support: Thrush on nipples

7. La leche League: Is thrush causing my sore nipples?

8. It’s Not Yeast: Retrospective Cohort Study of Lactating Women with Persistent Nipple and Breast Pain

9. Physician Guide to Breastfeeding: Yeast

10. Overdiagnosis and overtreatment of nipple and breast candidiasis: A review of the relationship between diagnoses of mammary candidiasis and Candida albicans in breastfeeding women

11. Mammary candidiasis: A medical condition without scientific evidence?

12. Wambach, K. & Spencer, B.: Breastfeeding and Human Lactation (2021) 6 utg. s. 295.

 

 

 


Oppdatert 29.06.23