!Amming og koronavirus

Nesespray med syntetisk oxytocin

Dersom du har problemer med utdrivningsrefleksen kan du få resept på en nesespray med syntetisk oxytocin. Alle årsaker til hemmet utdrivningsrefleks må først utelukkes.

For at utdrivningsrefleksen fungere, må kroppen produsere hormonet oxytocin. Det er svært sjelden at kroppen produserer for lite av dette hormonet. Så å si alle produserer nok til å få utdrivningsrefleksen i gang, men utdrivningsrefleksen kan av ulike årsaker hemmes.

I enkelte tilfeller av tette melkeganger eller brystbetennelse, kan syntetisk oxytocin bli foreskrevet som en del av behandlingen.

Ammehjelpere har ikke kompetanse til å gi råd som gjelder medikamenter. Har du spørsmål om syntetisk oxytocin, kan du ta det opp med legen din. Dersom legen skulle være usikker på noe vedrørende medikamentet har Norsk legemiddelhåndbok et eget kapittel som tar for seg medikamenter og amming.

Legen kan kontakte Regionalt legemiddelinformasjonssenter(RELIS) eller ta kontakt med Nasjonal kompetansetjenste for amming.

Var artikkelen nyttig for deg?

Oppdatert 20.06.19


Tema

Pumping og oppbevaring av melkSmerter ved ammingUtfordringer hos mor