!Amming og koronavirus

Sopp og trøske

Kontakt lege dersom du har mistanke om en soppinfeksjon hos deg eller barnet, og sørg for å få riktig behandling ved behov. Kjerringråd som å vaske med farris har ingen effekt mot sopp eller trøske. 

Hva er sopp og trøske?

Sopp blir først et problem dersom det blir for mye av den. Sopp er en del av normalfloraen på huden vår.

Risikofaktorer for soppinfeksjon kan være at du har vært behandlet med antibiotika eller allerede har en soppinfeksjon andre steder på kroppen.

Trøske er er soppinfeksjon i slimhinnene i munnen. Dette er en ganske vanlig tilstand hos spedbarn som i mange tilfeller går over av seg selv uten behandling.

Hva er symptomer på sopp hos mor?

Diagnosen stilles på bakgrunn av symptomer, ikke sopp-prøve. Prøver som sendes til dyrkning gir ikke nødvendigvis oppvekst i laboratorium. Du kan derfor ha sopp selv om prøven er negativ.

Men det er alltid lurt å be om at det blir tatt en bakteriologisk prøve av melken/evt sårsekret når du er hos lege. Andre infeksjoner kan i mange tilfeller kan ha lignende symptomer eller komme samtidig som soppinfeksjon.

Hva er symptomer på trøske/sopp hos barnet?

Hva er forskjellen på trøske og melkebelegg?

Trøske er et hvitt eller gulaktig, ofte tykt belegg på barnets tunge. Trøske viser seg også som flekker med dette belegget rundt omkring inni kinn og på innsiden av leppene, på slimhinnen i munnen. Det kan være vanskelig å tørke det vekk.

Melkebelegg gjør tungen hvitfarget. Det gir ikke tykt belegg som ved sopp. Melkebelegg kan som regel tørkes lett vekk med en tynn klut.

Fungerer farris mot trøske?

Farris, sitron, eddik eller tyttebær har ingen virkning mot sopp og skal ikke brukes som behandling. Dette er kjerringråd uten effekt.

Mange får råd om å smøre farris i barnets munn som første tiltak ved trøske. Man kan like gjerne smøre med rent vann. Trøske forsvinner dessuten ofte av seg selv, uten behandling. Trøske kan også forveksles med melkebelegg.

Relis har ikke funnet forskning som støtter opp om bruk farris i behandling av trøske hos spedbarn. (ekstern lenke)

Å prøve kjerringråd som yoghurt og Biola osv. anbefales ikke til barn under ti måneder.

Hvordan skal sopp/trøske behandles?

Hvis det bare er barnet som har symptomer, men ikke virker plaget av det, trenger verken du eller barnet behandling.

Hvis barnet plages av trøske i munnen, og trenger behandling, så bør også du behandles.

Hvis barnet har mye sopp i munnen, for eksempel et tykt belegg på tungen og flekker inni kinnene og/eller i ganen eller på leppene, så vil legen avgjøre om det er behov for behandling.

Hvis du skal behandles for sopp, skal også barnet behandles for å unngå at dere smitter hverandre.

Riktig behandling er viktig dersom soppen er plagsom for deg eller barnet. Kontakt lege for behandling. 

Nasjonal Kompetansetjeneste for amming (NKA) har informasjon om hvordan sopp og trøske behandles. (ekstern lenke)

Hvilke tiltak kan jeg gjøre dersom jeg har fått sopp?

Hvis du pumper og fryser ned melk er det viktig at melken brukes før behandlingen er over for å unngå mulig re-smitte når soppen endelig er borte.

En mulighet for å bruke melken likevel er å skålde den. Det kan redusere noen av næringsstoffene i melken, men dersom du gir melken sammen med annen mat er det et alternativ til å kaste den. Merk melken godt slik at du ikke tar feil.

Må jeg bruke medisin uten sukker?

Erfaring har vist at miksturen som inneholder sukker har dårligere effekt enn den sukkerfrie miksturen. Teoretisk kan sukker gi økt oppvekst av sopp.

RELIS kan imidlertid ikke finne at det foreligger dokumentasjon for at nystatinmikstur med sukker gir dårligere effekt enn nystatin uten sukker. (ekstern lenke)

De mener at sukkerinnholdet kan være et problem i forhold til utvikling av karies, og at medisin uten sukker derfor bør brukes hos diebarn etter tannfrembrudd.

Var artikkelen nyttig for deg?

http://www.relis.no/Aktuelt/Arkiv/2013/Behandling_av_soppinfeksjon_pa_brystet_hos_ammende_og_i_munnen_hos_diebarn

Francis-Morrill J, Heinig MJ, Pappagianis D, Dewey KG. Diagnostic Value of Signs and Symptoms of Mammary Candidosis among Lactating Women. J Hum Lact 2004; 20(3):288-295.

Medications and Mothers’ Milk 2014. Thomas W. Hale and Hilary E. Rowe

Lawrence RA, Lawrence RM. Breastfeeding. A guide for the medical profession. 7th edition. St. Louis: Mosby, 2011.

Wellstart International. Lactation Management Curriculum

https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/nasjonal-kompetansetjeneste-for-amming-nka/medisinske-brystkomplikasjoner-ved-amming/smerter-i-brystene

https://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Nasjonal-kompetansetjeneste-for-amming/Documents/2016-10-31-Candida%20STH.pdf

 


Oppdatert 11.10.19


Tema

Smerter ved ammingUtfordringer hos barnetUtfordringer hos mor