Sopp (trøske) - Ammehjelpen

Sopp (trøske)

Kontakt lege dersom du har mistanke om en soppinfeksjon hos deg eller barnet, og sørg for å få riktig behandling ved behov. Kjerringråd som å vaske med farris har ingen effekt mot sopp eller trøske. 

Risikofaktorer for sopp og trøske

Vedvarende såre brystknopper kan skyldes en soppinfeksjon. Det kan også ha andre årsaker. Risikofaktorer for soppinfeksjon kan være at du har vært behandlet med antibiotika eller allerede har en soppinfeksjon andre steder på kroppen. Du kan også smittes av sopp fra barnets munn.

Trøske i munnen hos barnet er en ganske vanlig tilstand som i mange tilfeller går over av seg selv uten behandling.

Dersom barnet har trøske men ikke plages av det, og du ikke har symptomer, trenger det ikke nødvendigvis behandles.

Symptomer på sopp hos mor

Diagnosen stilles på bakgrunn av symptomer, da prøver som sendes til dyrkning ikke nødvendigvis gir oppvekst i laboratorium. Men det er alltid lurt å be om at det blir tatt en bakteriologisk prøve av melken/evt sårsekret når du er hos lege for å utelukke annen infeksjon – som i mange tilfeller kan ha lignende symptomer eller komme samtidig som soppinfeksjon.

Hvis du skal behandles for sopp, skal også barnet behandles for å unngå at dere smitter hverandre.

Hvis det bare er barnet som har symptomer, men ikke virker plaget av det, trenger verken mor eller barn behandling.

Symptomer på sopp hos barnet

Behandling av sopp

Farris, sitron, eddik eller tyttebær har ingen virkning mot sopp og skal ikke brukes som behandling. Dette er kjerringråd. Les mer om dette hos Relis.

Å prøve kjerringråd som yoghurt og Biola osv. anbefales ikke til barn under ti måneder.

Korrekt behandling er viktig dersom soppen er plagsom for deg eller barnet! Kontakt lege for behandling. 

Nasjonal Kompetansetjeneste for amming har laget et skriv om hvordan Candida behandles og hvilke andre hygieniske tiltak som er viktig å følge for å få best effekt av behandlingen.(pdf)

Tiltak mot sopp

Du kan amme som vanlig. Pumper du og fryser ned er det viktig at melken brukes innen behandlingen er over for å unngå mulig re-smitte når soppen endelig er borte.

En mulighet for å bruke melken likevel er å skålde den. Det kan redusere noen av næringsstoffene i melken, men dersom du gir melken sammen med annen mat er det et alternativ til å kaste den. Merk melken godt slik at du ikke tar feil.

Om sopp og medikamenter

I Norge i dag  finnes flere nystatinmiksturer som alle markedsføres som Mycostatin. RELIS har i en utredning fra 2013, oppdatert i 2016, angitt at originalpreparatet fra Bristol Myers Squibb ikke inneholder sukker, mens preparatene fra produsentene Orifarm og 2care4 er parallellimporterte produkter med innehold av sukker. Bristol Myers Squibb sin mikstur føres ikke lenger i Norge, men er erstattet av en sukkerfri mycostatinmikstur med navn ‘Nystimex’ fra RPH Pharmaceuticals.

Nylander og Tufte  har meldt at erfaring har vist at miksturen som inneholder sukker har dårligere effekt enn den sukkerfrie miksturen og RELIS merker seg dette.  Teoretisk kan sukker gi økt oppvekst av sopp.

RELIS kunne imidlertid ikke finne at det foreligger dokumentasjon for at nystatinmikstur med sukker gir dårligere effekt enn nystatin uten sukker. Den kliniske relevansen av sukkerinnholdet i forhold til effekt er etter RELIS sin vurdering usikker.

RELIS mener derimot at sukkerinnholdet kan være et problem i forhold til utvikling av karies, og nystatin mikstur uten sukker bør brukes hos diebarn etter tannfrembrudd.

Var denne siden nyttig?

Tema

Smerter ved ammingUtfordringer hos barnetUtfordringer hos mor


http://www.relis.no/Aktuelt/Arkiv/2013/Behandling_av_soppinfeksjon_pa_brystet_hos_ammende_og_i_munnen_hos_diebarn

Francis-Morrill J, Heinig MJ, Pappagianis D, Dewey KG. Diagnostic Value of Signs and Symptoms of Mammary Candidosis among Lactating Women. J Hum Lact 2004; 20(3):288-295.

Medications and Mothers’ Milk 2014. Thomas W. Hale and Hilary E. Rowe

Lawrence RA, Lawrence RM. Breastfeeding. A guide for the medical profession. 7th edition. St. Louis: Mosby, 2011.

Wellstart International. Lactation Management Curriculum

https://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/Nasjonal-kompetansetjeneste-for-amming/Documents/2016-10-31-Candida%20STH.pdf

 


Oppdatert 20.06.19