Hopp til Innhold
Utfordringer hos barnet

Amming av hjertesyke barn

Noen hjertebarn har få symptomer og få problemer med ammingen. De sykeste hjertebarna kan kanskje ikke die (mye) selv, men det er likevel mulig å gi dem morsmelk på andre måter.

Hvordan kan hjertefeilen virke inn på ammingen?

Hvordan amming av barn med hjertefeil fungerer er avhengig av hvor alvorlig hjertefeilen er.

For barn uten særlige symptomer på hjertefeil vil sannsynligvis ikke ammingen by på problemer.

Men de sykeste barna som er påvirket av sin hjertefeil og har et anstrengt hjerte- og respirasjonsarbeid, vil få problemer med  å puste og spise samtidig. Disse barna er ofte sugesvake. I tillegg forbruker de flere kalorier enn et friskt barn.

For noen kan det også bli vanskelig å lage vakuum under ammingen, fordi de har lært seg å puste med munnen for å øke pustekapasiteten.

Alt dette kan gjøre det vanskelig for barnet å melke brystet, noe som påvirker både barnets inntak av melk og melkeproduksjonen negativt.

Det kan være godt å snakke med andre foreldre som har ammet barn med hjertefeil. Du kan for eksempel ta kontakt med Foreldreforeningen for barn med hjertefeil.

Du kan også lese mer om barn med spesielle behov hos Videncenteret.dk

Hvilke tiltak kan jeg prøve?

Øke melkeproduksjonen

Et sugesvakt barn vil ofte ikke stimulere melkeproduksjonen tilstrekkelig. Barnet har kanskje ikke krefter nok til å suge, eller til å gi beskjed om at det ønsker mer mat.

Barnet kan også ha dårlig appetitt. Hvis det er tilfelle, er det viktig at du setter i gang tiltak som øker melkemengden. Melkeproduksjonen kan gjerne være litt i overkant av det barnet trenger. Det er også fint om barnet får mange små måltider, fordi en overfylt magesekk øker hjertets arbeid.

Vær oppmerksom på at dårlig vektoppgang også kan skyldes forverring av hjertefeilen. Hvis du ikke klarer å få opp en produksjon som tilfredsstiller barnet, må barnet få morsmelkerstatning i tillegg til morsmelken.

Noen barn står også på væskerestriksjon eller må av andre grunner ha energiforsterkning av melken, for å få i seg nok kalorier.

Øke inntaket av fettrik melk

Melken som kommer til slutt når barnet dier er rik på fett, og inneholder flest kalorier. For å sikre at barnet får i seg mest mulig fett er det viktig at at barnet får diet ferdig på det ene brystet før du bytter side. Du kan også hjelpe det sugesvake barnet ved å bruke melkekompresjoner når barnet suger langsommere.

Hvis barnet er for sugesvakt til å selv få tak i de siste «fløteskvettene» kan du pumpe det ut og gi det med hjelpebryst, kopp, flaske eller sonde. Hvis du har betydelig større melkemengde enn barnet spiser, kan du pumpe ut litt melk før du legger barnet til.

Stimulere utdrivningsrefleksen

Du må gjerne stimulere utdrivningsrefleksen i før du legger barnet til, slik at det unngår å bruke unødige krefter på dette.

Bruk melkekompresjoner

Det kan også være nyttig å støtte brystet samtidig som du bruker melkekompresjoner for å hjelpe barnet å få ut melken.

Prøv ulike ammestillinger

Prøv forskjellige ammestillinger for å finne ut om noen er gunstigere enn andre.

Tilleggsernæring

Hvis det er nødvendig å gi tilleggsernæring vil bruk av kopp og hjelpebryst være måter som forstyrrer ammingen minst. Hvis du bruker hjelpebryst bør du bruke et ferdigkjøpt hjelpebryst.

Flaske kan bli et nødvendig valg fordi verken kopp eller hjelpebryst fungerer, eller virker som gode løsninger for deg og din familie. Noen ganger må barnet ha sondernæring i tillegg til brystet.

Hvis det er viktig av medisinske grunner å vite akkurat hva barnet får i seg, kan en god vekt hjemme være et bra hjelpemiddel.

Hva hvis ammingen blir vanskelig?

Det kan hende at du støter på utfordringer når du ammer et hjertesykt barn som kan være så overveldende at du vurderer å gå over til flaske, eller at det blir nødvendig å begynne med sondeernæring.

I noen tilfeller tar amming og mating veldig lang tid og det blir igjen få timer i døgnet til andre gjøremål. Hvor mye tid og overskudd du har er noen ganger avgjørende for hvor lista legges i forhold til ammingen.

Hvis amming er veldig viktig for deg, så skal du få støtte i de valgene det fører med seg, både av partner og helsepersonell. 

Litt morsmelk er bedre enn ingenting, for noen er det en motivasjon for å fortsette å pumpe eller amme selv om det bare er en liten mengde. Delamming er bra for både deg og barnet!

Amming av et sykt barn krever mye av familien, og er det viktig å se på helheten. Amming er bare en del av det.

Hvis eller når du slutter å amme eller gi morsmelk: Vær stolt over deg selv for de dagene, ukene og månedene du har vært morsmelkprodusent.

Var artikkelen nyttig?

«Amming av barn med spesielle behov» – en veileder for helsepersonell.
Anna Pia Häggkvist (red), 1998. Statens Helsetilsyn IK-2597

Elisabeth Tufte, Nasjonalt kompetansenter for amming.


Oppdatert 07.10.20