Hopp til Innhold
!Gravid eller fersk mamma?
Pumping og oppbevaring av melk

Vil du donere morsmelk?

Det finnes 12 morsmelkbanker i Norge. Alle melkebankene ligger på sykehus i tilknytning til nyfødtintensiv-avdelinger. De trenger som regel alltid flere morsmelkgivere.

Hvorfor er melkebankene viktige?

Morsmelk er den maten spedbarnets kropp forventer å få.

Morsmelk er spesielt viktig for barn som er syke eller født for tidlig. Det reduserer blant annet risikoen for NEC (nekrotiserende enterokolitt) og sepsis (blodforgiftning), som begge kan være dødelige tilstander.

Mødrene til disse barna har ikke alltid mulighet til å gi barna egen melk, enten på grunn av helsetilstand, sykdom eller fordi de ikke produserer nok melk enda. 

Barna er derfor avhengige av donert morsmelk fra melkebankene, i kortere eller lengre tid.

Det er dessverre mangel på melk i melkebankene fra tid til annen. Dagens system gjør dessuten at det kan vanskelig å donere melk hvis du bor langt fra en melkebank.

Det burde derfor finnes melkebanker tilknyttet alle barselavdelinger, og det bør være like enkelt og akseptert å gi melk som å gi blod.

Å motta morsmelk fra donor bidrar ikke bare til barnets helse. Det kan også være positivt for mors mentale helse, hvis det er viktig for henne at barnet får morsmelk.

Morsmelken fra melkebankene er verdifull og høyt verdsatt av foreldrene til barna som trenger den.

Denne uttalelsen er fra en mamma som måtte fjerne begge brystene, og som mottok donormelk til babyen over en lengre periode:

Det er vanskelig å sette ord på hvordan det føltes å vite at jeg fortsatt kunne gi morsmelk til babyen … det føltes som om en hær av usynlige mødre passet på oss.

Sitatet er hentet fra denne forskningsartikkelen som tar for seg mødres opplevelse av å motta donormelk.

Les mer om morsmelkens innhold.

Hvem kan donere melk?

En morsmelkgiver må:

Hva innebærer det å være morsmelkgiver?

Noen kan tenke at det virker som mye jobb å være morsmelkdonor. Men de fleste synes det er verdt arbeidet når de vet at deres overskudd kommer de aller minste pasientene til gode.

Det er best å starte levering til melkebanken så fort du har kommet i orden etter fødsel. Melken pumpes ut hjemme, fryses ned og leveres etter avtale.

Alle morsmelkgivere veiledes i hygiene og pumping. Elektrisk pumpe kan lånes, og utstyr og egne bokser til å ha melken i får du av melkebanken.

De fleste melkebankene betaler en godtgjørelse til dekke av transport og utgifter til strøm og så videre.

Melkebankene tar stort sett imot melk fram til barnet ditt er seks måneder, noen ganger lenger.

Hvilke tester gjøres av morsmelkgiver og melk?

Alle som skal gi morsmelk må først ta blodprøver som vil bli analysert for antistoff mot blant annet cytomegalovirus (CMV), smittsom gulsott type B og C (hepatitt B og C), og mot HIV.

Det vil bli tatt en ny blodprøve etter tre måneder dersom du fortsatt er registrert som giver. Du må også svare på spørsmål om livsstil og levevaner.

All melk blir testet for bakterieinnhold. Melken brukes stort sett uten å behandle den først. Da bevares næringsinnholdet best.

Melk som ikke kan brukes på grunn av for mye bakterier returneres til giver hvis ønskelig. Enkelte sykehus har utstyr til å pasteurisere (varmebehandle) melken dersom det er for høyt innhold av bakterier.

Hvem kontakter jeg dersom jeg ønsker å bli morsmelkgiver?

Kontakt melkebanken som ligger nærmest hjemstedet ditt. Du finner en oversikt under.

Facebook: Melkebank i Norge

Hvor finnes det melkebanker?

Haukeland sykehus, Bergen

Tlf. 55 97 14 79 / 55 97 14 54
melkebanken@helse-bergen.no

Sørlandet sykehus, Kristiansand

Tlf. 38 07 40 80
morsmelkbanken@sshf.no

Nordlandsykehuset, Bodø

Tlf. 75 53 44 85

Sykehuset Østfold

Tlf. 41 70 83 11
morsmelkbanken@so-hf.no

Akershus Universitetssykehus

Tlf. 67 96 19 16 / 67 96 93 24

Oslo universitetssykehus

Tlf. 23 07 26 43
Melkebanken@ous-hf.no

Sykehuset Telemark

Tlf. 35 00 49 08

Helse Stavanger

Tlf. 90 64 68 29

Universitetssykehuset Nord- Norge, Tromsø

Tlf. 77 62 63 60
morsmelkbanken@unn.no

St.Olavs Hospital, Trondheim

Tlf. 72 57 47 62
morsmelkbanken@stolav.no

Sykehuset Vestfold, Tønsberg

Tlf. 33 34 20 00

Ålesund Sykehus

Tlf. 70 16 76 15 / 70 16 76 00/ 72 16 76 22
melkebankenaalesund@helse-mr.no

Var artikkelen nyttig?

Oppdatert 15.11.22