Hopp til Innhold

Vil du donere morsmelk?

Det finnes 12 morsmelkbanker i Norge fordelt over hele landet. Alle melkebankene ligger på sykehus i tilknytning til nyfødtintensiv-avdelinger. De trenger som regel alltid flere morsmelkgivere.

Hvorfor er melkebankene viktige?

Morsmelk er den beste maten for spedbarnet. Morsmelk er spesielt viktig for barn som er syke eller født for tidlig. Mødrene til disse barna har ikke alltid mulighet til å gi barna egen melk, enten på grunn av helsetilstand, sykdom eller fordi de ikke produserer nok melk til barnet sitt enda. 

Barna er derfor avhengige av donert morsmelk fra melkebankene. Noen barn har behov for bankmelk lenge, mens andre kanskje bare får et enkelt måltid.

Morsmelken fra melkebankene er verdifull og høyt verdsatt av foreldrene til barna som trenger den.

Les mer om morsmelkens innhold.

Hvem kan donere melk?

En morsmelkgiver må:

Hva innebærer det å være morsmelkgiver?

Noen kan tenke at det virker som mye jobb å være morsmelkdonor. Men de fleste synes det er verdt arbeidet når de vet at deres overskudd kommer de aller minste pasientene til gode.

Det er best å starte levering til melkebanken så fort du har kommet i orden etter fødsel. Melken pumpes ut hjemme, fryses ned og leveres etter avtale.

Alle morsmelkgivere veiledes i hygiene og pumping. Elektrisk pumpe kan lånes, og utstyr og egne bokser til å ha melken i får du av melkebanken.

De fleste melkebankene betaler en godtgjørelse til dekke av transport og utgifter til strøm og så videre.

Melkebankene tar stort sett imot melk fram til barnet ditt er seks måneder, noen ganger lenger.

Hvilke tester gjøres av morsmelkgiver og melk?

Alle som skal gi morsmelk må først ta blodprøver som vil bli analysert for antistoff mot blant annet cytomegalovirus (CMV), smittsom gulsott type B og C (hepatitt B og C), og mot HIV.

Det vil bli tatt en ny blodprøve etter tre måneder dersom du fortsatt er registrert som giver. Du må også svare på spørsmål om livsstil og levevaner.

All melk blir testet for bakterieinnhold. Melken brukes stort sett uten å behandle den først. Da bevares næringsinnholdet best.

Melk som ikke kan brukes på grunn av for mye bakterier returneres til giver hvis ønskelig. Enkelte sykehus har utstyr til å pasteurisere (varmebehandle) melken dersom det er for høyt innhold av bakterier.

Hvem kontakter jeg dersom jeg ønsker å bli morsmelkgiver?

Kontakt melkebanken som ligger nærmest hjemstedet ditt. Du finner en oversikt under.

Facebook: Melkebank i Norge

Hvor finnes det melkebanker?

Haukeland sykehus, Bergen

Tlf. 55 97 14 79 / 55 97 14 54
melkebanken@helse-bergen.no

Sørlandet sykehus, Kristiansand

Tlf. 38 07 40 80
morsmelkbanken@sshf.no

Nordlandsykehuset, Bodø

Tlf. 75 53 44 85

Sykehuset Østfold

Tlf. 41 70 83 11
morsmelkbanken@so-hf.no

Akershus Universitetssykehus

Tlf. 67 96 19 16 / 67 96 93 24

Oslo universitetssykehus

Tlf. 23 07 26 43
Melkebanken@ous-hf.no

Sykehuset Telemark

Tlf. 35 00 49 08

Helse Stavanger

Tlf. 90 64 68 29

Universitetssykehuset Nord- Norge, Tromsø

Tlf. 77 62 63 60
morsmelkbanken@unn.no

St.Olavs Hospital, Trondheim

Tlf. 72 57 47 62
morsmelkbanken@stolav.no

Sykehuset Vestfold, Tønsberg

Tlf. 33 34 20 00

Ålesund Sykehus

Tlf. 70 16 76 15 / 70 16 76 00/ 72 16 76 22
melkebankenaalesund@helse-mr.no

Var artikkelen nyttig?

Oppdatert 23.11.21


Tema

Morsmelkens innhold og egenskaperPumping og oppbevaring av melk