Hopp til Innhold
Pumping og oppbevaring av melk

Vil du donere morsmelk?

Vil du gjøre en innsats for syke og premature barn? Morsmelkbankene ligger i tilknytning til store sykehus, og de trenger som regel alltid flere morsmelkgivere.

Innholdet i denne artikkelen er skrevet i samarbeid med Anne Grøvslien, leder for melkebanken ved OUS.

Facebook: Melkebank i Norge
Instagram: Melkebank

Hvorfor er melkebankene viktige?

Morsmelk er den maten spedbarnets kropp forventer å få.

Morsmelk er spesielt viktig for barn som er syke eller født for tidlig. Det reduserer blant annet risikoen for NEC (nekrotiserende enterokolitt) og sepsis (blodforgiftning), som begge kan være dødelige tilstander.

Mødrene til disse barna har ikke alltid mulighet til å gi barna egen melk, enten på grunn av helsetilstand, sykdom eller fordi de ikke produserer nok melk enda. 

Barna er derfor avhengige av donert morsmelk fra melkebankene, i kortere eller lengre tid.

Det er dessverre mangel på melk i melkebankene fra tid til annen. Dagens system gjør dessuten at det kan være vanskelig å donere melk hvis du bor langt fra en melkebank.

Det burde derfor finnes melkebanker tilknyttet alle barselavdelinger, og det bør være like enkelt og akseptert å gi melk som å gi blod.

Å motta morsmelk fra donor bidrar ikke bare til barnets helse. Det kan også være positivt for mors mentale helse, hvis det er viktig for henne at barnet får morsmelk.

Morsmelken fra melkebankene er verdifull og høyt verdsatt av foreldrene til barna som trenger den.

Denne uttalelsen er fra en mamma som måtte fjerne begge brystene, og som mottok donormelk til babyen over en lengre periode:

Det er vanskelig å sette ord på hvordan det føltes å vite at jeg fortsatt kunne gi morsmelk til babyen … det føltes som om en hær av usynlige mødre passet på oss.

Sitatet er hentet fra denne forskningsartikkelen som tar for seg mødres opplevelse av å motta donormelk.

Amming av premature barn?

Hva er forskjellene mellom morsmelk og morsmelkerstatning?

Hva inneholder morsmelk?

Hvem kan donere melk?

En morsmelkgiver må:

✅ ha lyst til å gjøre en ekstra innsats

✅ ha mer melk enn eget barn trenger

✅ være frisk

✅ ikke røyke, snuse eller bruke rusmidler (men et glass alkohol i ny og ne går fint)

✅ ikke være fast bruker av medikamenter eller naturlegemidler (med noen unntak)

✅ ikke ha fått en tatovering eller tatt piercing siste 12 månedene

Når kan jeg begynne å donere melk?

Vi ønsker du tar kontakt så fort som mulig etter fødsel og etter at ammingen er etablert. Det er ofte lettere å komme i gang med pumping da, og du kan holde på lenger.

Det er sjelden at donorer med barn over 4-6 måneder blir registrert for første gang, men det kan skje i tilfeller der det er lite melk i melkebanken.

Hvor lenge kan jeg donere melk?

Når du har blitt registrert kan du donere melk til barnet ditt er ca. 12 mnd.

Hvorfor sier melkebanken noen ganger nei til nye donorer?

Det skjer dessverre innimellom at melkebankene må si nei til mødre som ønsker å donere melk.

Noen ganger melkebankenes behov for donormelk være lavere enn normalt, for eksempel fordi mødrene til barna som er innlagt har nok melk til sitt eget barn, det er mye melk på lager, eller fordi mange donorer allerede er registrert.

Melkebankene ønsker likevel at du tar kontakt hvis du ønsker å bli morsmelkdonor. Mange melkebanker har ventelister og tar kontakt med deg hvis det blir ledig plass i systemet.

Er det mye arbeid å donere melk?

Noen kan tenke at det virker som mye jobb å være morsmelkdonor. Men de fleste kommer fort inn i rutinen, og synes det er verdt arbeidet når de vet at deres overskudd kommer de aller minste og sykeste pasientene til gode.

Spør gjerne om (eller søk etter) andres erfaringer med morsmelkdonasjon i Ammehjelpsgruppen på Facebook.

Hvis melkebanken ønsker å registrere deg som morsmelkdonor får du tilsendt mer informasjon og registreringsskjema du må fylle ut og sende tilbake.

Du får låne pumpe og beholdere til oppbevaring av melk.

Du må ta en blodprøve før du kan godkjennes som donor (mer i eget punkt).

Alle morsmelkgivere veiledes i hygiene og pumping.

Melken pumpes ut hjemme, fryses ned og leveres etter avtale.

Det er opp til deg hvor ofte du ønsker å levere. Noen kommer hver uke, andre leverer én gang i måneden.

Hvis du ikke ønsker å være donor likevel, så leverer du bare tilbake alt utstyret. Du forplikter deg ikke til noe.

Kan jeg håndmelke eller bruke privat pumpe?

Ja, det kan du. Snakk med melkebanken om rengjøring av pumpen.

Håndmelking?
Pumping?

Får jeg betalt for å gi melk?

Nei, du donerer (altså gir bort) melken – på samme måte som man gir blod. Men du kan få en godtgjørelse som dekker utgifter til strøm, transport osv.

Hvilke tester gjøres av morsmelkgiver og melk?

Alle som skal gi morsmelk må først ta blodprøver som vil bli analysert for antistoff mot blant annet cytomegalovirus (CMV), smittsom gulsott type B og C (hepatitt B og C), og mot HIV.

Det vil bli tatt en ny blodprøve etter tre måneder dersom du fortsatt er registrert som giver. Du må også svare på spørsmål om livsstil og levevaner.

All melk blir testet for bakterieinnhold. Melken brukes stort sett uten å behandle den først. Da bevares næringsinnholdet best.

Melk som ikke kan brukes på grunn av for mye bakterier returneres til giver hvis ønskelig. Enkelte sykehus har utstyr til å pasteurisere (varmebehandle) melken dersom det er for høyt innhold av bakterier.

Må jeg komme til sykehuset for å ta blodprøve?

Nei, som regel må du ikke det. Blodprøven kan ofte tas på lokalsykehus eller hos fastlege.

Men ta kontakt med melkebanken først for å få tilsendt riktig rekvisisjon. Dette sikrer at de riktige prøvene tas.

Kan jeg bruke medikamenter eller drikke alkohol?

Som ammende er det svært få medikamenter man ikke kan bruke. Men det er annerledes hvis man ønsker å donere melk.

Fullbårne barn er mer robuste og har et mye modnere tarmsystem enn en bitteliten prematur baby. Mange syke barn får dessuten ulike medikamenter, og rester av enkelte medikamenter i donormelken kan påvirke barnet.

Hvis du bruker faste medikamenter gjøres det en vurdering i hvert enkelt tilfelle om melkebanken kan ta imot melken.

Amming og medisiner?

Er det totalforbud mot alkohol mens man donerer?

Nei, det er ikke totalforbud. Men du kan ikke levere melk som er pumpet mens du har alkohol i blodet.

Amming og alkohol?

Kan jeg gi melk hvis jeg er syk?

Det er anbefalt å amme eget barn selv om man er syk – men hvis du pumper til melkebanken, så kommer det an på sykdommen om du kan levere melk eller ikke.

Litt «snufs og hark» er ikke til hinder for å pumpe til melkebanken. Ta kontakt med melkebanken der du er registrert hvis du er i tvil, eller Melkebank i Norge på Facebook.

Hvis du er skikkelig syk (feber, nedsatt allmenntilstand) skal du ikke pumpe melk til melkebanken. Ofte har du verken overskudd av energi eller melk i en slik periode.

Du kan ikke gi melk hvis du eller noen i familien får akutt infeksjonssykdom med utslett eller gastroenteritt-symptomer (oppkast, diaré), eller hvis det kan være risiko for alvorlig, akutt infeksjon.

Karenstiden er normalt fire uker etter debut av symptomer. Ta kontakt med melkebanken der du er registrert, for vurdering.

Kan jeg amme hvis jeg er syk?

Kan jeg gi melk hvis jeg har såre brystknopper eller tette melkeganger/brystbetennelse?

Ved såre brystknopper eller tette melkeganger kan det forekomme bakterier som gjør at melken ikke kan brukes. Skill mellom høyre og vestre side når du fryser melken. Ofte er symptomene bare på én side.

Hvis du får brystbetennelse blir bakterieinnholdet ofte for høyt til at melken kan godkjennes. Den skal da ikke leveres til melkebanken. Når symptomene er borte kan du gjenoppta doneringen.

Såre og vonde brystknopper?
Tette melkeganger?
Brystbetennelse?

Hvilken emballasje kan melken fryses og leveres i?

Du får utlevert egen emballasje av melkebanken. All melken som leveres skal testes for bakterier. Da er det viktig at beholderne er både er egnet for lagring/ frysing og er enkle å håndtere når bakterieprøven skal tas.

I mange tilfeller kan vi likevel ta imot melk som leveres i annen emballasje, men det avgjøres i hvert enkelt tilfelle.

Morsmelk som leveres i fryseposer kan dessverre som regel ikke brukes fordi det ikke er mulig å ta prøver av denne melken.

Hvordan kan melken leveres til sykehuset?

Noen melkebanker har avsatt tid (eller avtale med interne bud) om å hente melk hos donorer, men de fleste har ikke stort nok budsjett til å ha en slik service.

De fleste donorene leverer derfor melken selv etter avtale med melkebanken.

Hvis du ikke kan levere selv, så finnes det likevel løsninger som kan vurderes, ved bruk av litt fantasi og kreativitet:

📍Samarbeid med lokalsykehus er ofte det enkleste ettersom det sendes blodprøver og annet fra lokalsykehusene til regionssykehusene. Noen steder kan melken leveres rett på lokalsykehuset, andre steder må den leveres rett på «Helsebussen» eller et annet sted.

📍Laboratorier sender ofte prøver til sykehusene med bud. Kan de ta med melken?

📍Naboer/ bekjente/ familie som skal til, eller i nærheten av sykehuset: Kan de være behjelpelige?

📍Ansatte ved sykehuset som bor i samme område som deg, eller som kjører forbi huset ditt: Kan de hente melken din, eller kan du levere den til dem?

De ansatte ved melkebankene skulle ønske det var lettere for donorene å levere melk. Mange strekker seg langt for å finne løsninger, men noen ganger er det dessverre ikke mulig, for eksempel hvis du som donor bor svært usentralt.

Kontakt din lokale melkebank hvis du har spørsmål omkring transport.

Hvem kontakter jeg hvis jeg vil donere melk?

Kontakt melkebanken som ligger nærmest hjemstedet ditt. Du finner en oversikt under.

NB. De fleste av telefonene er kun bemannet på dagtid.

Haukeland sykehus, Bergen

Tlf. 41 86 98 26
melkebanken@helse-bergen.no

Sørlandet sykehus, Kristiansand

Tlf. 38 07 40 80
morsmelkbanken@sshf.no

Nordlandsykehuset, Bodø

Tlf. 75 53 44 85

Sykehuset Østfold, Kalnes

Tlf. 41 70 83 11
morsmelkbanken@so-hf.no

Akershus Universitetssykehus

Tlf. 67 96 19 16 / 67 96 93 24

Oslo universitetssykehus

Tlf. 23 07 26 43
Melkebanken@ous-hf.no

Sykehuset Telemark, Skien

Tlf. 35 00 49 08

Helse Stavanger

Tlf. 90 64 68 29

Universitetssykehuset Nord- Norge, Tromsø

Tlf. 77 62 63 60
morsmelkbanken@unn.no

St.Olavs Hospital, Trondheim

Tlf. 72 57 47 62
morsmelkbanken@stolav.no

Sykehuset Vestfold, Tønsberg

Tlf. 33 34 23 04

Ålesund Sykehus

Tlf. 70 16 76 15 / 70 16 76 00/ 72 16 76 22
melkebankenaalesund@helse-mr.no


Var artikkelen nyttig?

Oppdatert 11.06.24