!Amming og koronavirus

Leppe-/ganespalte

Amming av barn som er født med leppe/ganespalte byr på spesielle utfordringer. Hva som er mulig kommer an på

Det er selvfølgelig flere faktorer som spiller inn på hvordan
mulighetene er for å amme et barn med leppe/gane-spalte. For det første,
hvor omfattende spalten er, men også barnets sugeteknikk samt din egen
motivasjon for å amme. Det er også avgjørende at du får den veiledning
du har behov for. Det kan være en ganske stor innsats, spesielt fra mor,
for å få til ammingen. For mange kan det være et godt nok mål i seg
selv å kunne gi barnet utpumpet morsmelk, men ikke nødvendigvis amme. 

Det kan være rent tekniske problemer som skaper vansker for barnet. Det
kan være vanskelig å lage vakuum og å beholde det om spalten er veldig
stor, og det kan også være vanskelig å lage de bølgende tungebevegelsene
som er en viktig del av diingen fordi brystknoppen kan komme oppi
spalten i ganen.

Å bli ammet har mange fordeler fordi ammingen er gunstig for utvikling av munn og ansiktsmuskler. Morsmelken har også infeksjonsbeskyttende egenskaper som kommer til nytte hos barn med lepe/gane-spalte.

På grunn av de tekniske utfordringer, trenger disse barna ofte lenger tid ved brystet. Det er heller ikke uvanlig at melken kan komme ut av nesen ved ammingen. I starten, når brystet kan være overfylt/hardt, kan det være spesielt vanskelig for barnet å få godt tak. Men når melkeproduksjonen er kommet godt i gang, blir brystene mindre spent og det letter ofte situasjonen. Hvis barnet har for dårlig vektoppgang vil løsningen være å kombinere amming med bruk av kopp eller flaske, enten med utpumpet melk eller morsmelkerstatning.

Noen råd for deg med barn med leppe/gane-spalte:

leppe-ganespalte

Var artikkelen nyttig for deg?

”Amming av barn med spesielle behov” –en veileder for helsepersonell
Anna Pia Häggkvist, 1998

Elisabeth Tufte, Nasjonalt kompetansesenter for amming


Oppdatert 12.02.20


Tema

Utfordringer hos barnet