Hopp til Innhold
Utfordringer hos barnet

Amming av barn med leppe- og ganespalte

Amming av barn som er født med leppe- og ganespalte kan være utfordrende men det finnes gode løsninger for de aller fleste.

Informasjonen i denne artikkelen er i stor grad basert på denne brosjyren laget av Nasjonal kompetansetjeneste for amming i samarbeid med Avdeling for plastikk- og rekonstruktiv kirurgi ved Oslo Universitetssykehus.

Hva er leppe-ganespalte?

Leppe-ganespalte er en medfødt spalte som i ulik grad kan gå gjennom leppe, kjeve og/eller gane. En spalte oppstår på grunn av en manglende sammensmelting tidlig i fosterlivet.

I Norge blir om lag 120 barn født med en eller annen form for spalte i året. En spalte kan blant annet få betydning for tann- og bittforhold, tale, hørsel og mating.

Hvilke fordeler har amming for barn med leppe-ganespalte?

Hva avgjør om jeg kan amme barnet mitt?

Hvordan kan spalten påvirke ammingen?

Leppespalte / leppe-kjevespalte

Barn født med leppe eller leppe-kjevespalte ammes på samme måte som andre barn fordi de ikke har noe problem med å lage vakuum.

Spalten har vanligvis liten betydning for amming eller flaskemating, og barnet kan spise på vanlig måte – med noen tilpasninger, for eksempel at du må holde over spalten med fingeren.

Selv om mange opplever noen utfordringer med amming rett etter fødsel, er de fleste godt i gang i løpet av kort tid.

Be om hjelp fra ammekyndig helsepersonell dersom barnet slipper taket eller ikke får et godt sugetak.

Det er viktig at du ikke trekker raske slutninger om at eventuelle ammeproblemer er forårsaket av spalten.

Kanskje dreier det seg om å gjøre noen små justeringer på sugetak eller ammestilling? Det er ikke uvanlig å ha utfordringer med ammeteknikken de første ukene, uansett om barnet har spalte eller ikke.

Ganespalte

Ved ganespalte er det vanskeligere å amme. Ingen kan imidlertid på forhånd si om det går eller ikke. Du må rett og slett prøve deg fram.

Selv om mange kan få til mye amming er det sjelden at barn født med ganespalte fullammes. De fleste trenger å supplere med utpumpet morsmelk eller morsmelkerstatning i tillegg til ammingen dersom barnet har ganespalte.

Det kan være vanskelig for barn med ganespalte å lage vakuum og å beholde det, dersom spalten er veldig stor. Undertrykket er viktig for å holde brystet i munnen og for å suge ut melk fra en flaske.

Det kan også være vanskelig å lage de bølgende tungebevegelsene som er en viktig del av diingen fordi brystknoppen kan komme oppi spalten i ganen.

Spalten har sjelden betydning for barnets evne til å svelge. Noen kan imidlertid få melk ut av nesen mens de spiser, ved gulping eller når de nyser.

Det er en fordel å få hjelp av ammekyndige eller fra spalteteamet. Mange har nytte av å diskutere framgang og motgang og få støtte underveis.

Hvordan kan jeg amme et barn med ganespalte?

leppe-ganespalte

Hva skal jeg tenke på hvis jeg vil pumpe morsmelk til barnet?

Hvordan kan jeg mate barnet med flaske?

Hvis barnet trenger tillegg til ammingen kan du gi morsmelkerstatning eller utpumpet morsmelk.

Barn født med leppe-spalte eller leppe- kjevespalte kan bruke vanlige flasker og flaskesmokker.

Ved ganespalte anbefales myke spesialflasker med en tilpasset smokk. Den som mater barnet, presser/ klemmer på flasken slik at barnet får litt hjelp under måltidet med å få i seg nok melk. Dere må prøve dere fram i starten. Noen ganger må hullene i flaskesmokken lages litt større.

Barn med ganespalte spiser best når de holdes i en noe oppreist posisjon under måltidene. Da kommer melka i mindre grad opp i nesen.

Hvor kan jeg finne mer informasjon?

Var artikkelen nyttig?

Oppdatert 17.09.23